Index                                               Start | van HUET | Bronnen | Genealogie | Fotoalbum | Feedback

Parenteel van Willem Jans

1 Willem Jans is geboren in 1700 in Oostwold (Leek). Willem is overleden in 1744, 44 jaar oud.
Notitie bij Willem: De vader van Jan Willems zou Willem Jans van Oostwold kunnen zijn, waaromtrent in de DTB nr.364 van oostwold-Hoogemeeden (Rijksarchief Groningen) het volgende is vermeld:
02-12-1726: Willem Jans, geb. van Oostwold, van de Kooy, gehuwd met Aaltje Gerbens van Norch.
12-03-1727: Gedoopt dochter Geertje (tweeling, geb. zoontje voor doop overleden)
14-14-1728: Gedoopt dochter Hiltje
31-03-1737: Willem Jans van de Groeve, gehuwd met Aeltien Pieters uit Drente.
17-08-1738: Willem Jans en Aeltien Pieters een zoon (Pieter) gedoopt
13-02-1739: Willem Jans en Aeltien Pieters een zoon (Pieter) gedoopt. (Gezien het tijdsverschil tussen opvolgenden geboorten
                                                                                                - 6 maanden- moet een der data onjuist zijn).
29-11-1744: Gedoopt een zoon van Aeltien Pieters als haar man Willem Jans Koyker voor 4 weken was overleden, en Willem genoemd.

Willem:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-12-1726 met Aaltje Gerbens. Aaltje is geboren in Norch. Aaltje is overleden.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 31-03-1737 met Aeltien Pieters.

Kinderen van Willem en Aaltje:
1 Jan Willems, geboren in Oostwold (Leek). Volgt 1.1.
2 NN, levenloos geboren zoon, geboren in 1727.
3 Geertje. Zij is gedoopt op 12-03-1727. Geertje is overleden.
4 Hiltje. Zij is gedoopt op 14-10-1728. Hiltje is overleden.
Kinderen van Willem en Aeltien:
1 Pieter. Hij is gedoopt op 17-08-1738. Pieter is overleden.
2 Willem. Hij is gedoopt op 29-11-1744. Willem is overleden.

1.1 Jan Willems is geboren in Oostwold (Leek), zoon van Willem Jans en Aaltje Gerbens. Hij is gedoopt in 1720. Jan is overleden na 1767 in Hilmahuis te Visvliet, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Willems zou een zoon kunnen zijn uit een nog eerder huwlijk van Willem Jans, kooiker op de Groeve te Oostwold en N.N., waarvan de doop te Oostwold niet is aangetekend.
Het leven van Jan Willems is in nevelen gehuld. Hij heeft in Oostwold gewoond, want daar werden zijn kinderen gedoopt. "... In het bezit van het huis Nienoord waren een kooi en een huisje aan het Leekstermeer, onder Lettelbert, tussen 1645 en 1803. In 1803 wordt als plaats van ligging Midwolde genoemd, maar dat is waarschijnlijk een verschrijving. Overigens tekende Beckeringh noch in Lettelbert, noch in Midwolde een vogelkooi. Kooikers betaalden hun huur meestal in geld en in vogels. Deze laatsten werden meestal in vaste hoeveelheden geleverd. Dit was het geval te Lettelbert in 1737".
Waar Beckeringh (1781) wťl een kooi tekende was bij Rikkerda onder Lutjegast.

Jan trouwde, 10 jaar oud, in 1730 met Grietje Swijrts, 10 jaar oud. Zij is gedoopt in 1720. Grietje is overleden na 1767, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietie Swijrts werd geboren circa 1700. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts.

Kinderen van Jan en Grietje:
1 Eet Jans, geboren in 1740. Hij is gedoopt op 05-10-1740 in Oostwold (Leek). Eet is overleden op 19-04-1751 in Lutjegast (Grootegast), 11 jaar oud.
2 Geertien Jans (Geertje) Kooij, geboren op 28-07-1742 in Oostwold (Leek). Volgt 1.1.1.
3 Willem Jans (Willem) Kooy, geboren in Niezijl. Volgt 1.1.2.

1.1.1 Geertien Jans (Geertje) Kooij is geboren op 28-07-1742 in Oostwold (Leek), dochter van Jan Willems en Grietje Swijrts. Zij is gedoopt op 28-07-1742 in Oostwold (Leek). Geertje is overleden op 28-06-1817 in Visvliet (Grijpskerk), 74 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Bouke Iwens was eerder gehuwd met Tjeetske Derks, waarvan 8 kinderen. Tjeetske overleed in 1766. Geertje was toen dienstbode in dit gezin. In het volgende jaar huwde hij met haar. Haar broer Willem huwde in 1775 met de oudste dochter van Bouwke Iwens, waardoor wel een bijzondere familieverhoudingen ontstonden.
Geertje nam de familienaam Kooy aan op 28 mei 1812 te Visvliet. "... Geertje Jans Kooy te Visvliet. Zij kan niet schrijven.
Kleinzoon: Kornelis 18 jaar, zoon van Jan Bouwkes Kooij en Epke Kornelis te Niezijl".

Geertje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-01-1767 in Visvliet (Grijpskerk) met Bauke IJwes, 58 jaar oud. Hij is een zoon van IJwe Julles en Menschein Boukes. Hij is gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk. Bauke is overleden vůůr 05-04-1791 in Pieterzijl (Grijpskerk), ten hoogste 82 jaar oud. Hij trouwde voorheen op 21-10-1736 in Visvliet (Grijpskerk) met Antie Freriks. Hij is weduwnaar van Tjeetske Derks (1723-1766), met wie hij trouwde op 10-08-1753 in Leek.
Notitie bij Bauke: Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.
Beroep:
van 1755 tot 1790     boer aan het Visvlieterdiep
(2) trouwde, 49 jaar oud, in 1791 met Pieter Uitjes, 47 jaar oud. Pieter is geboren in 1744, zoon van Uitje Lippes en Antje Lubbers. Pieter is overleden.

Kinderen van Geertje en Bauke:
1 Trijntje Boukes.
2 Jan Boukes Kooy. Volgt 1.1.1.1.
3 Cornelis Boukes, geboren op 18-07-1773 in Visvliet (Grijpskerk). Cornelis is overleden.
4 Antje Boukes, geboren op 09-09-1781 in Visvliet (Grijpskerk). Antje is overleden.
Notitie bij Antje: iv. Trijntje Boukes

1.1.2 Willem Jans (Willem) Kooy is geboren in Niezijl, zoon van Jan Willems en Grietje Swijrts. Hij is gedoopt op 18-05-1744 in Oostwold (Leek). Willem is overleden op 17-06-1828 in Hilmahuis te Visvliet, 84 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Jans te Visvliet nam de familienaam Kooy aan op 28 april 1812 te Grijpskerk.
Zoons: Bouwke 33 jaar, Jan 32 jaar te Burum, Euwe 26 jaar, Swerus 23 jaar, Derk 22 jaar, Kornelis 15 jaar.
Dochters: Grietje 35 jaar te Lutjegast, Tjitske 30 jaar, Itje 28 jaar, Geertje 17 jaar.

Willem trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1775 in Visvliet (Grijpskerk) met Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra, 20 jaar oud. Zij is een dochter van Bauke IJwes en Tjeetske Derks. Zij is gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet (Grijpskerk). Menschtje is overleden op 06-12-1818 in Hilmahuis te Visvliet, 64 jaar oud.
Notitie bij Menschtje: Willem en Menschje hebben van plm. 1775 tot hun dood gewoond op de boerderij "Hilmahuis", ten zuiden van Visvliet, als opvolgers van haar ouders en gekocht uit hun nalatenschap in 1791.
Beroep:
(Zij was landbouwersche te Visvliet. Ze werd ook genoemd: "huishoudster" [eigenares] op Hilmahuis onder Visvliet.)

Kinderen van Willem en Menschtje:
1 Bauke Willems (Bauke) Kooy. Hij is gedoopt op 17-03-1776 in Visvliet (Grijpskerk). Bauke is overleden vůůr 1812, ten hoogste 36 jaar oud.
2 Bouke Willems (Bouke) Kooy, geboren op 27-09-1778 in Hilmahuis te Visvliet. Volgt 1.1.2.1.
3 Jan Willems (Jan) Kooy. Volgt 1.1.2.2.
4 Tjitske Willems (Tjitske) Kooy. Volgt 1.1.2.3.
5 IJtje Willems Kooy. Volgt 1.1.2.4.
6 Eeuwe Willems Kooy. Volgt 1.1.2.5.
7 Zwerus Willems (Zwerus) Kooy. Volgt 1.1.2.6.
8 Derk Willems (Derk) Kooy. Volgt 1.1.2.7.
9 Gerrit Willems (Gerrit) Kooy. Hij is gedoopt op 13-01-1793 in Visvliet (Grijpskerk). Gerrit is overleden vůůr 1812, ten hoogste 19 jaar oud.
10 Geertje Willems (Geertje) Kooy. Volgt 1.1.2.8.
11 Kornelis Willems (Kornelis) Kooy. Volgt 1.1.2.9.

1.1.1.1 Jan Boukes Kooy, zoon van Bauke IJwes en Geertien Jans (Geertje) Kooij. Hij is gedoopt op 04-03-1768 in Visvliet (Grijpskerk). Jan is overleden op 11-05-1810 in Visvliet (Grijpskerk), 42 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1790 in Visvliet (Grijpskerk) met Epke Kornelis, 21 jaar oud. Zij is een dochter van Kornelis Egberts en Wijtske Ruurds. Zij is gedoopt op 18-09-1768 in Visvliet (Grijpskerk). Epke is overleden op 08-12-1842 in Visvliet nr:64, 74 jaar oud. Zij trouwde later op 10-08-1817 in Grijpskerk met Derk Meertens Boersma (1770-1836).

Kinderen van Jan en Epke:
1 Geertje Jans Kooy, geboren op 15-07-1792 in Visvliet (Grijpskerk). Geertje is overleden vůůr 1810, ten hoogste 18 jaar oud.
2 Kornelis Jans Kooy. Volgt 1.1.1.1.1.

Hilmahuis 1825_Hilmahuis verkoop
1 Hilmahuis 2 1825_Hilmahuis verkoop
1.1.2.1 Bouke Willems (Bouke) Kooy (afb. 1 en 2) is geboren op 27-09-1778 in Hilmahuis te Visvliet, zoon van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Hij is gedoopt in Lutjegast (Grootegast). Bouke is overleden op 23-11-1858 in Grootegast, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1858.
Notitie bij Bouke: Hilmahuis is een gehucht in de gemeente Grootegast in de provincie Groningen. Het ligt net boven het van Starkenborghkanaal, ten noorden van Lutjegast. Het gehucht is genoemd naar het Hilmahuis, dat een voorwerk is geweest van het CisterciŽnzerklooster in Gerkesklooster. Dit voorwerk werd waarschijnlijk aangelegd in verband met de bedijkingen in dit gebied door de monniken van het klooster.
Omdat Hilmahuis een voorwerk van Gerkesklooster was kwam het huis na de Opstand aan de provincie Friesland. Deze verkocht de kloostergoederen die in Groningen lagen echter zodat Hilmahuis bestuurlijk bij Groningen bleef horen.

Beroep:
Landbouwer
Bouke trouwde, 33 jaar oud, op 15-02-1812 in Grijpskerk met Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma, 25 jaar oud. Stientje is geboren op 23-03-1786 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Jacob Reinders Zetsma en Wipke Fokkes. Zij is gedoopt in Pieterzijl (Grijpskerk). Stientje is overleden op 04-10-1858 in Visvliet Hilmahuis, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1858.

Kinderen van Bouke en Stientje:
1 Menschtje Boukes (Menschtje) Kooy, geboren op 26-06-1812 in Visvliet nr:64. Volgt 1.1.2.1.1.
2 Wipke Boukes (Wipke) Kooi, geboren op 27-10-1814 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis). Volgt 1.1.2.1.2.
3 Jacob Boukes (Jacob) Kooi, geboren op 25-03-1817 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis). Volgt 1.1.2.1.3.
4 Willem Boukes (Willem) Kooy, geboren op 11-08-1819 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis). Volgt 1.1.2.1.4.
5 Martje Boukes (Martje) Kooy, geboren op 03-10-1821 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis). Volgt 1.1.2.1.5.
6 Jan Boukes (Jan) Kooy, geboren op 21-01-1824 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis). Volgt 1.1.2.1.6.
7 Froukje Boukes (Froukje) Kooy, geboren op 15-02-1827 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis). Volgt 1.1.2.1.7.

1.1.2.2 Jan Willems (Jan) Kooy, zoon van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Hij is gedoopt op 04-05-1780 in Visvliet (Grijpskerk). Jan is overleden op 27-12-1831 in Burum (Kollumerland), 51 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-01-1806 in Burum (Kollumerland) met Trijntje Doekes de Boer, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op 05-09-1787 in Burum (Kollumerland), dochter van Doeke Idses de Boer en Tjiske Edges Tuinstra. Zij is gedoopt op 23-09-1787 in Burum (Kollumerland). Trijntje is overleden op 20-07-1852 in Burum (Kollumerland), 64 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 18-03-1830 in Burum (Kollumerland) met Geeske Tjebbes Kits, 33 jaar oud. Geeske is geboren op 12-02-1797 in Niehove. Geeske is overleden op 20-07-1852 in Burum (Kollumerland), 55 jaar oud.

Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Menske Jans Kooy, geboren op 02-05-1806 in Burum (Kollumerland). Zij is gedoopt op 25-05-1806 in Burum (Kollumerland). Menske is overleden.
2 Tjeitske Jans Kooy, geboren op 22-10-1808 in Burum (Kollumerland). Hij of zij is gedoopt op 13-11-1808 in Burum (Kollumerland). Tjeitske is overleden.
3 Jetske Jans Kooy, geboren op 06-06-1811 in Burum (Kollumerland). Zij is gedoopt op 23-06-1811 in Burum (Kollumerland). Jetske is overleden.
4 Idsert Jans Kooy. Hij is gedoopt op 02-01-1823 in Burum (Kollumerland). Idsert is overleden.
Kinderen van Jan en Geeske:
1 Bouke Jans Kooy, geboren op 03-01-1831 in Burum (Kollumerland). Bouke is overleden.
2 Pieter Jans Kooy. Hij is gedoopt op 16-04-1832. Pieter is overleden.

1.1.2.3 Tjitske Willems (Tjitske) Kooy, dochter van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Zij is gedoopt op 20-01-1782 in Visvliet (Grijpskerk). Tjitske is overleden op 17-09-1868 in Visvliet (Grijpskerk), 86 jaar oud. Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1808 in Visvliet (Grijpskerk) met Jan Bouwes van der Weide, 17 jaar oud. Hij is een zoon van Bouwe Siegers en Grietje Jacobs van Hantumeruitburen. Hij is gedoopt op 28-09-1790 in Hantum (Westdongradeel). Jan is overleden op 21-04-1862 in Visvliet (Grijpskerk), 71 jaar oud.

Kinderen van Tjitske en Jan:
1 Menschtje van der Weide, geboren op 26-12-1809 in Visvliet (Grijpskerk). Menschtje is overleden.
2 Bouwe van der Weide, geboren op 05-10-1812 in Visvliet (Grijpskerk). Bouwe is overleden.
3 Grietje van der Weide, geboren op 23-09-1815 in Visvliet (Grijpskerk). Grietje is overleden.
4 Willem van der Weide, geboren op 06-04-1819 in Visvliet (Grijpskerk). Willem is overleden.
5 Durkje van der Weide, geboren in 1825 in Visvliet (Grijpskerk). Durkje is overleden.

1.1.2.4 IJtje Willems Kooy, dochter van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Visvliet (Grijpskerk). IJtje is overleden op 12-07-1863 in Kommerzijl, 79 jaar oud. IJtje trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1808 in Visvliet (Grijpskerk) met Jan Romkes Steursma, 22 jaar oud. Hij is gedoopt in 1786 in Buitenpost. Jan is overleden op 24-07-1828 in Grijpskerk, 42 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Romkes nam in 1812 de familienaam Steursma aan.

Kinderen van IJtje en Jan:
1 Willem Jans Steursma, geboren op 01-12-1811 in Visvliet (Grijpskerk). Willem is overleden.
2 Anke Jans Steursma, geboren op 19-11-1812 in Visvliet nr:24. Anke is overleden.
3 Menstje Jans Steursma. Zij is gedoopt op 02-11-1814 in Visvliet nr:24. Menstje is overleden.
4 Anke Jans Steursma, geboren op 10-11-1816 in Visvliet nr:24. Anke is overleden.
5 Romtje Steursma, geboren op 18-02-1818 in Visvliet nr:50. Romtje is overleden.
6 Pieter Jans Steursma, geboren op 13-03-1820 in Visvliet nr:50. Pieter is overleden.
7 Tjitske Jans Steursma, geboren op 11-02-1822 in Visvliet nr:50. Tjitske is overleden.
8 Tjitske Jans Steursma, geboren op 27-07-1825 in Visvliet nr:50. Tjitske is overleden.

1.1.2.5 Eeuwe Willems Kooy, zoon van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Visvliet (Grijpskerk). Eeuwe is overleden op 03-09-1819 in Het Dorp nr.4, 33 jaar oud. Eeuwe trouwde, 33 jaar oud, op 08-05-1819 in Grootegast met Antje Willems Scheeringa, 20 jaar oud. Antje is geboren op 22-08-1798 in Het Dorp, dochter van Willem Dootjes Scheeringa en Grietje Timens Saaksema. Antje is overleden op 12-10-1868 in Doezum (Grootegast), 70 jaar oud. Zij trouwde later op 19-05-1825 in Grootegast met Johannes van Dijk (1788-1860).

Kind van Eeuwe en Antje:
1 Eeuwkje Euwes Kooy, geboren op 25-02-1820 in Het Dorp nr.4. Volgt 1.1.2.5.1.

1.1.2.6 Zwerus Willems (Zwerus) Kooy, zoon van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Hij is gedoopt op 06-07-1788 in Visvliet (Grijpskerk). Zwerus is overleden op 06-02-1869 in Het Dorp, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1869.
Beroep:
Landbouwer
Zwerus begon een relatie, 27 jaar oud, op 09-05-1816 in Grootegast met Rinskje Jans Kiestra, 24 jaar oud. Rinskje is geboren op 25-02-1792 in Eibersburen, dochter van Jan Daniels Kiestra en Ebeltje Jans Doornbos. Zij is gedoopt op 25-04-1792 in Visvliet (Grijpskerk). Rinskje is overleden op 01-08-1861 in Het Dorp, 69 jaar oud.

Kinderen van Zwerus en Rinskje:
1 Ebeltje Zwerus Kooi, geboren op 24-03-1818 in Het Dorp nr.4. Volgt 1.1.2.6.1.
2 Willem Zwerus Kooy, geboren op 02-06-1820 in Het Dorp nr.4. Volgt 1.1.2.6.2.
3 Menske Zwerus Kooy, geboren op 29-12-1823 in Het Dorp nr.4. Volgt 1.1.2.6.3.
4 Janke Zwerus Kooy, geboren op 03-12-1825 in Het Dorp nr.4. Volgt 1.1.2.6.4.

1.1.2.7 Derk Willems (Derk) Kooy, zoon van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Hij is gedoopt op 13-06-1790 in Visvliet (Grijpskerk). Derk is overleden op 29-08-1871 in Grijpskerk, 81 jaar oud. Derk trouwde, 38 jaar oud, op 18-09-1828 in Grijpskerk met Dieuwke Jacobs Pultrum, 41 jaar oud. Dieuwke is geboren op 11-01-1787 in Surhuizum, dochter van Jakob Jurjens Pultrum en Hinke Alderts Boersma. Dieuwke is overleden op 14-11-1862 in Visvliet (Grijpskerk), 75 jaar oud.

1.1.2.8 Geertje Willems (Geertje) Kooy, dochter van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Zij is gedoopt op 14-06-1795 in Visvliet (Grijpskerk). Geertje is overleden op 16-08-1871 in Lutjegast (Grootegast), 76 jaar oud. Geertje begon een relatie, 27 jaar oud, op 29-05-1823 in Grijpskerk met Timen Pieters Saaksma, 18 jaar oud. Timen is geboren op 23-03-1805 in Oldenhove, zoon van Pieter Timens Saaksma en Maaike Geltes. Hij is gedoopt op 14-04-1805 in Oldenhove. Timen is overleden op 30-04-1836 in Lutjegast (Grootegast), 31 jaar oud.

Kind van Geertje en Timen:
1 Pieter Timens Saaksma, geboren op 24-02-1825 in Lutjegast nr.71. Pieter is overleden.

1.1.2.9 Kornelis Willems (Kornelis) Kooy, zoon van Willem Jans (Willem) Kooy en Menschtje Boukes (Menschtje) Zijlstra. Hij is gedoopt op 21-05-1797 in Visvliet (Grijpskerk). Kornelis is overleden op 06-08-1866 in Het Dorp nr.3, 69 jaar oud. Kornelis begon een relatie, 22 jaar oud, op 04-05-1820 in Grijpskerk met Renske Harkes Sipkes, 26 jaar oud. Zij is een dochter van Harke Sipkes Sipkes en Geeske Valks. Zij is gedoopt op 18-08-1793 in Burum (Kollumerland). Renske is overleden op 17-09-1858 in Het Dorp, 65 jaar oud.

Kinderen van Kornelis en Renske:
1 Geeske Kornelis Kooy, geboren op 01-12-1822 in Het Dorp nr.3. Volgt 1.1.2.9.1.
2 Menschtje Kornelis Kooy, geboren op 14-02-1827 in Visvliet (Grijpskerk). Menschtje is overleden op 09-03-1903 in Kollum (Kollumerland), 76 jaar oud.
Notitie bij Menschtje: Na het overlijden van Geeske Kooy zijn de overgebleven weeskinderen Woutertje en Willem verder opgevoed door hun ongehuwde tante Menschtje.
3 Willem Kornelis Kooy, geboren op 25-10-1830 in Visvliet (Grijpskerk). Willem is overleden op 19-06-1854 in Visvliet (Grijpskerk), 23 jaar oud.

1.1.1.1.1 Kornelis Jans Kooy, zoon van Jan Boukes Kooy en Epke Kornelis. Hij is gedoopt op 26-01-1794 in Visvliet (Grijpskerk). Kornelis is overleden op 13-05-1850 in Grijpskerk, 56 jaar oud.
Notitie bij Kornelis: Kornelis nam op 28 mei 1812 samen met zijn grootmoeder Geertje Jans de familienaam KOOY aan.
Beroepen:
1813     Schoenmaker te Niezijl
van 1823 tot 1836     kastelein te Grijpskerk
1838     Winkelier te Visvliet
Kornelis trouwde, 19 jaar oud, op 05-08-1813 in Grijpskerk met Marijke Jans Visser, 18 jaar oud. Marijke is geboren op 11-10-1794 in Grijpskerk, dochter van Jan Christoffer Visser en Gezine Hindriks Post. Marijke is overleden op 30-11-1843 in Visvliet nr:62, 49 jaar oud.

Kinderen van Kornelis en Marijke:
1 Geesina Kooy, geboren op 09-10-1814 in Grijpskerk, nr.102. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Epke Kooy, geboren op 05-02-1819 in Grijpskerk nr.79. Epke is overleden op 22-06-1838 in Visvliet (Grijpskerk), 19 jaar oud.
3 Jan Kooy, geboren op 14-03-1823 in Grijpskerk nr.100. Jan is overleden op 08-11-1845 in Visvliet (Grijpskerk), 22 jaar oud.

1.1.2.1.1 Menschtje Boukes (Menschtje) Kooy is geboren op 26-06-1812 in Visvliet nr:64, dochter van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Menschtje is overleden op 17-12-1875 in Lutjegast (Grootegast), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1875. Menschtje trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1835 in Grijpskerk met Derk Jans Hamming, 22 jaar oud. Derk is geboren op 10-02-1813 in Hoogemeeden (Aduard), zoon van Jan Derks Hamming en Iebeltje Hindriks Hamming. Derk is overleden.
Beroep:
Groenier te Pieterzijl

Kinderen van Menschtje en Derk:
1 Ebeltje Hamming, geboren op 16-05-1836 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.1.1.1.
2 Stientje Hamming, geboren op 24-10-1837 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.1.1.2.
3 Jan Derks Hamming, geboren op 07-01-1840 in Pieterzijl (Grijpskerk). Jan is overleden op 12-12-1860 in Warffrum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1860.
Beroep:
dienstknecht
4 Wipke Hamming, geboren op 02-03-1843 in Pieterzijl (Grijpskerk). Wipke is overleden.
5 Bouke Hamming, geboren op 11-09-1845 in Grijpskerk. Volgt 1.1.2.1.1.3.
6 Wipke Dirks Hamming, geboren op 13-07-1848 in Pieterzijl (Grijpskerk). Wipke is overleden op 18-02-1850 in Grootegast, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1850.

1.1.2.1.2 Wipke Boukes (Wipke) Kooi is geboren op 27-10-1814 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis), dochter van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Wipke is overleden op 09-08-1865 in Lutjegast (Grootegast), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1865. Wipke trouwde, 28 jaar oud, op 11-05-1843 in Grootegast met Harmannus Harkema, 32 jaar oud. Harmannus is geboren op 03-08-1810 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Jan Hermannus Harkema en Imke Alders. Harmannus is overleden op 17-12-1899 in Grootegast, 89 jaar oud. Hij trouwde later op 14-05-1866 in Grootegast met Maaike Kuipers (geb. 1831).
Beroep:
Veehouder te Grootegast

1.1.2.1.3 Jacob Boukes (Jacob) Kooi is geboren op 25-03-1817 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis), zoon van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Jacob is overleden op 23-01-1877 in Lutjegast (Grootegast), 59 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer (Boer op Hilmahuis)
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 28-05-1845 in Grijpskerk met Martha Jans (Martha) Hamming, 30 jaar oud. Martha is geboren op 14-07-1814 in Hoogemeeden (Aduard), dochter van Jan Derks Hamming en Iebeltje Hindriks Hamming. Martha is overleden op 08-12-1891 in Lutjegast (Grootegast), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1891.

Kinderen van Jacob en Martha:
1 Bouke Kooy, geboren op 01-08-1845 in Pieterzijl (Grijpskerk). Bouke is overleden op 21-04-1870 in Delft, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1870.
2 Ebeltje Kooy, geboren op 20-10-1847 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.1.
3 Jan Kooi, geboren op 07-07-1849 in Grootegast. Jan is overleden op 25-08-1849 in Grootegast, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1849.
4 Jan Kooy, geboren op 14-07-1849 in Lutjegast (Grootegast). Jan is overleden op 20-06-1917 in Lutjegast (Grootegast), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1917.
Beroep:
Arbeider
5 Stientje Kooy, geboren op 20-12-1852 in Lutjegast (Grootegast). Stientje is overleden op 02-04-1853 in Lutjegast (Grootegast), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1853.
6 Willem Kooy, geboren op 22-06-1856 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.

1.1.2.1.4 Willem Boukes (Willem) Kooy is geboren op 11-08-1819 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis), zoon van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Willem is overleden op 29-01-1896 in Burum (Kollumerland), 76 jaar oud.
Beroep:
Veehouder
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 08-12-1842 in Grootegast met Hiltje Daniels Kiestra, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op 25-02-1819 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Daniel Jans Kiestra en Rnskjen Binderts Riddersma. Hiltje is overleden op 24-04-1898 in Burum (Kollumerland), 79 jaar oud.

Kinderen van Willem en Hiltje:
1 Renstje Kooy, geboren op 09-01-1843 in Visvliet (Grijpskerk). Renstje is overleden op 21-01-1843 in Visvliet (Grijpskerk), 12 dagen oud.
2 Renstje Kooy, geboren op 16-09-1844 in Visvliet (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.1.4.1.
3 Stientje Kooy, geboren op 23-06-1847 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.4.2.
4 Bouke Kooy, geboren op 23-10-1850 in Lutjegast (Grootegast). Bouke is overleden op 04-10-1858 in Burum (Kollumerland), 7 jaar oud.
5 Daniel Kooy, geboren op 23-08-1853 in Lutjegast (Grootegast). Daniel is overleden op 25-07-1854 in Lutjegast (Grootegast), 11 maanden oud.
6 Daniel Kooy, geboren op 26-06-1855 in Lutjegast (Grootegast). Daniel is overleden op 31-08-1855 in Lutjegast (Grootegast), 2 maanden oud.
7 Ebeltje Kooy, geboren op 20-11-1856 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.4.3.
8 Minskje Kooy, geboren op 06-01-1860 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.1.4.4.
9 Bauke Kooy, geboren op 20-06-1863 in Burum (Kollumerland). Bauke is overleden op 30-03-1883 in Burum (Kollumerland), 19 jaar oud.

1.1.2.1.5 Martje Boukes (Martje) Kooy is geboren op 03-10-1821 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis), dochter van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Martje is overleden op 12-07-1875 in Pieterzijl (Grijpskerk), 53 jaar oud. Martje trouwde, 18 jaar oud, op 14-05-1840 in Grijpskerk met Abel Harms Wolters, 27 jaar oud. Abel is geboren in 1813, zoon van Lammert Jans Wolters en Verdina Douwes Rijskamp. Abel is overleden in Pieterzijl (Grijpskerk).

Kinderen van Martje en Abel:
1 Bouke Wolters, geboren op 10-06-1841 in Pieterzijl (Grijpskerk). Bouke is overleden.
2 Dina Wolters, geboren op 07-11-1843 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.1.5.1.
3 Stijntje Wolters, geboren op 22-09-1845 in Pieterzijl (Grijpskerk). Stijntje is overleden.
4 Lambert Wolters, geboren op 08-03-1848 in Pieterzijl (Grijpskerk). Lambert is overleden.
5 Bouke Wolters, geboren op 29-08-1850 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.1.5.2.
6 Lambertus Wolters, geboren op 15-09-1852 in Pieterzijl (Grijpskerk). Lambertus is overleden.
7 Menke Wolters, geboren op 19-01-1855 in Pieterzijl (Grijpskerk). Menke is overleden.
8 Vraukje Wolters, geboren op 19-01-1856 in Pieterzijl (Grijpskerk). Vraukje is overleden.
9 Wipke Wolters, geboren op 13-09-1858 in Pieterzijl (Grijpskerk). Wipke is overleden.
10 Jacob Wolters, geboren op 06-09-1859 in Pieterzijl (Grijpskerk). Jacob is overleden.
11 Froukje Wolters, geboren op 08-01-1862 in Pieterzijl (Grijpskerk). Froukje is overleden.

1.1.2.1.6 Jan Boukes (Jan) Kooy is geboren op 21-01-1824 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis), zoon van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Jan is overleden op 10-01-1895 in Sebaldeburen (Grootegast), 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer te Sebaldeburen
Jan trouwde, 47 jaar oud, op 10-06-1871 in Grootegast met Grietje van der Zwaag, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 29-07-1840 in Sebaldeburen (Grootegast), dochter van Lammert Geeles van der Zwaag en Anke Olthof. Grietje is overleden op 24-03-1875 in Sebaldeburen (Grootegast), 34 jaar oud.

Kind van Jan en Grietje:
1 Willem Kooy, geboren op 06-01-1873 in Lutjegast (Grootegast). Willem is overleden op 14-07-1873 in Lutjegast (Grootegast), 6 maanden oud.

1.1.2.1.7 Froukje Boukes (Froukje) Kooy is geboren op 15-02-1827 in Visvliet nr:33 (Hilmahuis), dochter van Bouke Willems (Bouke) Kooy en Stientje Jacobs (Stientje) Zetsma. Froukje is overleden op 17-03-1914 in Lutjegast (Grootegast), 87 jaar oud. Froukje trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1850 in Grootegast met Johannes Wiemers Folkersma, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 05-02-1826 in Gerkesklooster, zoon van Wiemer Johannes Folkersma en Saapke Sjoerds de Vries. Johannes is overleden op 04-12-1895 in Gerkesklooster, 69 jaar oud.

Kinderen van Froukje en Johannes:
1 Wiemer Folkersma, geboren op 09-01-1853 in Lutjegast (Grootegast). Wiemer is overleden.
2 Stientje Folkersma, geboren op 07-05-1858 in Lutjegast (Grootegast). Stientje is overleden.
3 Sapke Folkersma, geboren op 11-02-1863 in Lutjegast (Grootegast). Sapke is overleden.
4 Bouke Folkersma, geboren op 10-02-1871 in Lutjegast (Grootegast). Bouke is overleden.

1.1.2.5.1 Eeuwkje Euwes Kooy is geboren op 25-02-1820 in Het Dorp nr.4, dochter van Eeuwe Willems Kooy en Antje Willems Scheeringa. Eeuwkje is overleden na 1879 in Gerkesklooster, minstens 59 jaar oud. Eeuwkje trouwde, 17 jaar oud, op 13-05-1837 in Buitenpost met Meindert Alberts van der Weg, 26 jaar oud. Meindert is geboren op 17-12-1810 in Gerkesklooster, zoon van Albert Hessels van der Weg en Jeltje Meinderts van der Veen. Meindert is overleden op 27-07-1879 in Gerkesklooster, 68 jaar oud.
Beroep:
kuiper, wagenmaker

Kinderen van Eeuwkje en Meindert:
1 Jeltje van der Weg, geboren op 31-12-1837 in Gerkesklooster. Jeltje is overleden op 03-01-1838 in Gerkesklooster, 3 dagen oud.
2 Ieuwe van der Weg, geboren op 27-12-1838 in Gerkesklooster. Ieuwe is overleden.
3 Jeltje van der Weg, geboren op 03-12-1840 in Gerkesklooster. Jeltje is overleden.
4 Albert van der Weg, geboren op 19-03-1843 in Gerkesklooster. Albert is overleden.
5 Anje van der Weg, geboren op 27-09-1844 in Gerkesklooster. Anje is overleden.
6 Fedderik van der Weg, geboren op 15-08-1846 in Gerkesklooster. Fedderik is overleden.
7 Grietje van der Weg, geboren op 11-03-1849 in Gerkesklooster. Grietje is overleden.
8 Trijntje van der Weg, geboren op 19-11-1851 in Gerkesklooster. Trijntje is overleden.
9 Stientje van der Weg, geboren op 01-03-1854 in Gerkesklooster. Stientje is overleden.
10 Johannes van der Weg, geboren op 11-03-1859 in Gerkesklooster. Johannes is overleden op 25-10-1879 in Gerkesklooster, 20 jaar oud.
11 Adriaantje van der Weg, geboren op 19-10-1860 in Gerkesklooster. Adriaantje is overleden.
12 Iewkje van der Weg, geboren op 23-06-1862 in Gerkesklooster. Iewkje is overleden op 21-08-1871 in Gerkesklooster, 9 jaar oud.
13 Meindert van der Weg, geboren op 15-05-1864 in Gerkesklooster. Meindert is overleden.

1.1.2.6.1 Ebeltje Zwerus Kooi is geboren op 24-03-1818 in Het Dorp nr.4, dochter van Zwerus Willems (Zwerus) Kooy en Rinskje Jans Kiestra. Ebeltje is overleden op 08-02-1896 in Ees bij Doezum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1896. Ebeltje trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1843 in Grootegast met Jan Fokkes Luinstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op 07-01-1818 in Visvliet (Grijpskerk), zoon van Fokke Pieters Luinstra en Aukje Wijtzes Boersma. Jan is overleden op 01-01-1877 in Doezum (Grootegast), 58 jaar oud.

Kinderen van Ebeltje en Jan:
1 Auktje Luinstra, geboren op 30-09-1845 in Ees bij Doezum. Volgt 1.1.2.6.1.1.
2 Renske Luinstra, geboren op 10-11-1857 in Ees bij Doezum. Renske is overleden.

1.1.2.6.2 Willem Zwerus Kooy is geboren op 02-06-1820 in Het Dorp nr.4, zoon van Zwerus Willems (Zwerus) Kooy en Rinskje Jans Kiestra. Willem is overleden op 16-07-1888 in Het Dorp, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1888.
Notitie bij Willem: Willem Zwerus Kooy was een harde werker en zuinig.
Hij was aanhanger van Groen van Prinsterer (1801-1876) Ned. Staatsman, feitelijke oprichter van de voorm. Revolutionaire Partij.

Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1853 in Grootegast met Grietje Teyes Brandsma, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 11-06-1825 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Teye Wytzes Brandsma en Sjoerdje Barelds de Boer. Grietje is overleden op 04-02-1897 in Het Dorp, 71 jaar oud.

Kind van Willem en Grietje:
1 Zwerus Kooi, geboren op 28-03-1854 in Het Dorp. Volgt 1.1.2.6.2.1.

1.1.2.6.3 Menske Zwerus Kooy is geboren op 29-12-1823 in Het Dorp nr.4, dochter van Zwerus Willems (Zwerus) Kooy en Rinskje Jans Kiestra. Menske is overleden op 16-02-1896 in Grijpskerk, 72 jaar oud. Menske begon een relatie, 26 jaar oud, op 09-05-1850 in Grootegast met Jan Gerrits Appelhof, 31 jaar oud. Jan is geboren op 27-12-1818 in Buitenpost, zoon van Gerrit Jans Appelhof en Stijntje Harkes Sipkes. Jan is overleden op 20-12-1888 in Grijpskerk, 69 jaar oud.

Kind van Menske en Jan:
1 Gerrit Jan Appelhof, geboren op 30-09-1953 in Grijpskerk.

1.1.2.6.4 Janke Zwerus Kooy is geboren op 03-12-1825 in Het Dorp nr.4, dochter van Zwerus Willems (Zwerus) Kooy en Rinskje Jans Kiestra. Janke is overleden op 16-02-1914 in Doezum (Grootegast), 88 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 14-06-1849 in Grootegast met Anne Willems Hazenberg, 31 jaar oud. Anne is geboren op 11-03-1818 in Doezum (Grootegast), zoon van Willem Pieters Hazenberg en Aafke Meints Wieringa. Anne is overleden op 05-08-1883 in Doezum (Grootegast), 65 jaar oud.

Kinderen van Janke en Anne:
1 Willem Hazenberg, geboren op 24-10-1849 in Doezum (Grootegast). Willem is overleden.
2 Zwerus Hazenberg, geboren op 24-09-1851 in Doezum (Grootegast). Zwerus is overleden.
3 Pieter Hazenberg, geboren op 02-01-1854 in Doezum (Grootegast). Pieter is overleden.
4 Rense Hazenberg, geboren op 20-12-1855 in Doezum (Grootegast). Rense is overleden.
5 Aafke Hazenberg, geboren op 09-02-1858 in Doezum (Grootegast). Aafke is overleden.
6 Meint Hazenberg, geboren op 21-08-1860 in Doezum (Grootegast). Meint is overleden.
7 Jan Hazenberg, geboren op 26-11-1862 in Doezum (Grootegast). Jan is overleden op 31-03-1863 in Doezum (Grootegast), 4 maanden oud.
8 Renske Hazenberg, geboren op 27-05-1865 in Doezum (Grootegast). Renske is overleden.
9 Jan Hazenberg, geboren op 25-04-1867 in Doezum (Grootegast). Jan is overleden.

1.1.2.9.1 Geeske Kornelis Kooy is geboren op 01-12-1822 in Het Dorp nr.3, dochter van Kornelis Willems (Kornelis) Kooy en Renske Harkes Sipkes. Geeske is overleden op 27-12-1873 in Franeker, 51 jaar oud.
Notitie bij Geeske: Na het overlijden van Tjebbe Fokkes de Boer in 1858, is de veehouderij door Geeske Kooy voortgezet.
Zij kon, nad nog twee kinderen in 1862 en 1863 waren overleden, het geestelijk niet meer aan en werd opgenomen in een inrichting in Franeker en is daar overleden.
De overgebleven weeskinderen Woutertje en Willem zijn verder opgevoed door hun ongehuwde tante Menschtje.

Geeske begon een relatie met Tjebbe Fokkes de Boer. Tjebbe is geboren op 07-07-1821 in Burum (Kollumerland), zoon van Fokke de Boer en Woutertje Blau. Tjebbe is overleden op 12-12-1858 in Burum (Kollumerland), 37 jaar oud.
Beroep:
Veehouder

Kinderen van Geeske en Tjebbe:
1 Renschtje de Boer, geboren op 18-01-1846 in Burum (Kollumerland). Renschtje is overleden op 18-06-1862 in Burum (Kollumerland), 16 jaar oud.
2 Fokke de Boer, geboren op 19-04-1848 in Burum (Kollumerland). Fokke is overleden op 24-07-1856 in Burum (Kollumerland), 8 jaar oud.
3 Woutertje de Boer, geboren op 29-03-1850 in Burum (Kollumerland). Woutertje is overleden.
4 Willem de Boer, geboren op 28-10-1855 in Burum (Kollumerland). Willem is overleden.
5 Fokke de Boer, geboren op 28-10-1857 in Burum (Kollumerland). Fokke is overleden op 10-05-1863 in Burum (Kollumerland), 5 jaar oud.

1.1.1.1.1.1 Geesina Kooy is geboren op 09-10-1814 in Grijpskerk, nr.102, dochter van Kornelis Jans Kooy en Marijke Jans Visser. Geesina is overleden op 26-01-1885 in Grijpskerk, 70 jaar oud. Geesina trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1836 in Grijpskerk met Menze Klaassens van Houten, 29 jaar oud. Menze is geboren op 08-06-1806 in Oldenhove, zoon van Klaas Menzes van Houten en Sara Thomas de Vries. Menze is overleden.
Beroep:
Bakkersknecht

1.1.2.1.1.1 Ebeltje Hamming is geboren op 16-05-1836 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Derk Jans Hamming en Menschtje Boukes (Menschtje) Kooy. Ebeltje is overleden op 13-07-1886 in Pieterzijl (Grijpskerk), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1886. Ebeltje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1858 in Grijpskerk met Pieter Reitsema, 24 jaar oud. Pieter is geboren in 1834 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Simon Martens Reitsema en Klaaske Bartelds Tiemens. Pieter is overleden op 21-02-1867 in Pieterzijl (Grijpskerk), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1867.
Beroep:
Schoenmaker
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 14-06-1878 in Grijpskerk met Jannes Hessel de Haan, 41 jaar oud. Jannes is geboren in 1837 in Burum (Kollumerland), zoon van Louw de Haan en Sijtske van der Schaaf. Jannes is overleden.
Beroep:
Schoenmaker

Kinderen van Ebeltje en Pieter:
1 Dirk Reitsema, geboren op 11-05-1859 in Pieterzijl (Grijpskerk). Dirk is overleden op 08-06-1865 in Pieterzijl (Grijpskerk), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-06-1865.
2 Derk Reitsema, geboren op 12-08-1865 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.1.1.1.1.

1.1.2.1.1.2 Stientje Hamming is geboren op 24-10-1837 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Derk Jans Hamming en Menschtje Boukes (Menschtje) Kooy. Stientje is overleden op 13-10-1915 in Grootegast, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1915. Stientje trouwde, 22 jaar oud, op 06-01-1860 in Grootegast met Frietes Piers, 28 jaar oud. Frietes is geboren in 1832, zoon van Willem Liewes Piers en Korneliske Jans Westra. Frietes is overleden in Grootegast.
Beroep:
Boerenknecht

1.1.2.1.1.3 Bouke Hamming is geboren op 11-09-1845 in Grijpskerk, zoon van Derk Jans Hamming en Menschtje Boukes (Menschtje) Kooy. Bouke is overleden op 03-11-1919 in Grootegast, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1919. Bouke begon een relatie met Wijke Sikkema.

1.1.2.1.3.1 Ebeltje Kooy is geboren op 20-10-1847 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Jacob Boukes (Jacob) Kooi en Martha Jans (Martha) Hamming. Ebeltje is overleden op 18-10-1921 in Lucaswolde (Marum), 73 jaar oud. Ebeltje trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1869 in Grootegast met Taeke Faber, 26 jaar oud. Taeke is geboren op 14-02-1843 in Grootegast, zoon van Wiebe Pieters Faber en Trientje Klasens Boonstra. Taeke is overleden op 04-08-1933 in Lucaswolde (Marum), 90 jaar oud.
Beroep:
Landgebruiker, later winkelier en veehouder

Kinderen van Ebeltje en Taeke:
1 Martha Faber, geboren op 12-02-1870 in Sebaldeburen (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.1.1.
2 Wiebe Faber, geboren op 25-04-1871 in Sebaldeburen (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.1.2.
3 Jacob Faber, geboren op 19-05-1872 in Sebaldeburen (Grootegast). Jacob is overleden.
4 Pieter Faber, geboren op 09-10-1874 in Sebaldeburen (Grootegast). Pieter is overleden.
5 Treintje Faber, geboren op 01-11-1876 in Sebaldeburen (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.1.3.
6 Bouke Faber, geboren op 30-09-1878 in Sebaldeburen (Grootegast). Bouke is overleden op 01-10-1878 in Grootegast, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1878.
7 Stientje Faber, geboren op 30-10-1879 in Sebaldeburen (Grootegast). Stientje is overleden.
8 Geertje Faber, geboren op 12-09-1881 in Sebaldeburen (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.1.4.
9 Ebeltje Faber, geboren op 02-07-1885 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.1.5.
10 Klaas Faber, geboren op 28-07-1887 in Lucaswolde (Marum). Klaas is overleden.

Willem kooi Willem Kooi_oud elsje vaartstra
3 Willem kooi 4 Willem Kooi_oud 5 elsje vaartstra
1.1.2.1.3.2 Willem Kooy (afb. 3 en 4) is geboren op 22-06-1856 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Jacob Boukes (Jacob) Kooi en Martha Jans (Martha) Hamming. Willem is overleden op 08-04-1932 in Lutjegast (Grootegast), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1932. Hij is begraven in 1932 te Lutjegast (Grootegast).
Notitie bij Willem: Willem Kooi had een kruidenierswinkel in het huis wat in 1967 het adres "Abel Tasmanweg 29 te Lutjegast" had. De winkel was niet erg florerend, daar het centrum van het dorp zich steeds meer naar het westen verplaatste. In 1896 werd besloten de zaak te sluiten en een boerderijtje te kopen "Abel Tasmanweg 18" (1967). Zijn Zoon Jacob nam later de boerderij over.
Het boerderijtje aan de Abel Tasmanweg staat langs de weg en had ramen aan de achterkant (het zuiden) toen Willem Kooi het kocht. Hij heeft het woongedeeltje toen zo laten veranderen dat de ramen op de weg uitkeken. Later is daar een nieuwe voorbehuizing aan de straatkant voor in de plaats gekomen.

Beroep:
Winkelier later Boer
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1882 in Kollum (Kollumerland) met Elsje Vaartstra (afb. 5), 30 jaar oud. Elsje is geboren op 26-01-1852 in Burum (Kollumerland), dochter van Kornelis Gooitsens Vaatstra en Jittske Elzes (Jitske) Sikkema. Elsje is overleden op 03-10-1918 in Lutjegast (Grootegast), 66 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1918. Zij is begraven in 1918 te Lutjegast (Grootegast).

Kinderen van Willem en Elsje:
1 Jitske Kooi, geboren op 21-05-1888 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.
2 Jakob Kooi, geboren op 05-03-1891 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.2.

1.1.2.1.4.1 Renstje Kooy is geboren op 16-09-1844 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Willem Boukes (Willem) Kooy en Hiltje Daniels Kiestra. Renstje is overleden op 04-03-1905 in Burum (Kollumerland), 60 jaar oud. Renstje trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1866 in Kollum (Kollumerland) met Pieter Kamminga, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 29-10-1837 in Achtkarspelen, zoon van Bein Oebeles Kamminga en Wijtske Pieters Rinsma. Pieter is overleden.

Kinderen van Renstje en Pieter:
1 Albert Kamminga, geboren op 23-01-1864 in Sebaldeburen (Grootegast). Albert is overleden.
Notitie bij Albert: Erkend bij het huwelijk van ouders
2 Bein Kamminga, geboren op 22-08-1866 in Sebaldeburen (Grootegast). Bein is overleden op 21-12-1871 in Visvliet (Grijpskerk), 5 jaar oud.
3 Hiltje Kamminga, geboren op 23-01-1868 in Sebaldeburen (Grootegast). Hiltje is overleden.
4 Willem Kamminga, geboren op 09-07-1870 in Sebaldeburen (Grootegast). Willem is overleden.
5 Wietske Kamminga, geboren op 08-01-1873 in Visvliet (Grijpskerk). Wietske is overleden.
6 Sjoertje Kamminga, geboren op 06-03-1874 in Visvliet (Grijpskerk). Sjoertje is overleden.
7 Stientje Kamminga, geboren op 28-09-1876 in Visvliet (Grijpskerk). Stientje is overleden.
8 Rikstje Kamminga, geboren op 29-01-1879 in Visvliet (Grijpskerk). Rikstje is overleden.
9 Bein Kamminga, geboren op 21-05-1881 in Visvliet (Grijpskerk). Bein is overleden op 23-04-1882 in Visvliet (Grijpskerk), 11 maanden oud.
10 Ebeltje Kamminga, geboren op 25-11-1883 in Visvliet (Grijpskerk). Ebeltje is overleden.
11 Edsje Kamminga, geboren op 18-01-1887 in Visvliet (Grijpskerk). Edsje is overleden op 19-01-1887 in Visvliet (Grijpskerk), 1 dag oud.

1.1.2.1.4.2 Stientje Kooy is geboren op 23-06-1847 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Willem Boukes (Willem) Kooy en Hiltje Daniels Kiestra. Stientje is overleden op 24-04-1898 in Burum (Kollumerland), 50 jaar oud. Stientje trouwde, 19 jaar oud, op 02-05-1867 in Kollum (Kollumerland) met Pieter Westra, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 28-09-1839 in Burum (Kollumerland), zoon van Jan Westra en Antje Hazenberg. Pieter is overleden op 08-02-1877 in Burum (Kollumerland), 37 jaar oud.
Beroep:
Timmerman

Kinderen van Stientje en Pieter:
1 Jan Westra, geboren op 14-10-1868 in Burum (Kollumerland). Jan is overleden.
2 Hiltje Westra, geboren op 09-04-1871 in Burum (Kollumerland). Hiltje is overleden op 07-08-1872 in Burum (Kollumerland), 1 jaar oud.
3 Hiltje Westra, geboren op 20-11-1872 in Burum (Kollumerland). Hiltje is overleden.
4 Willem Westra, geboren op 08-02-1877 in Burum (Kollumerland). Willem is overleden.
5 Stientje Westra, geboren op 08-02-1877 in Burum (Kollumerland). Stientje is overleden.

1.1.2.1.4.3 Ebeltje Kooy is geboren op 20-11-1856 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Willem Boukes (Willem) Kooy en Hiltje Daniels Kiestra. Ebeltje is overleden op 05-03-1897 in Gerkesklooster, 40 jaar oud. Ebeltje begon een relatie, 22 jaar oud, op 20-11-1878 in Kollum (Kollumerland) met Marten H. de Vries, 24 jaar oud. Marten is geboren op 29-10-1854 in Burum (Kollumerland), zoon van Harm Rinderts de Vries en Antje petrus van der Werf. Marten is overleden op 03-05-1941 in Munnekezijl (Kollumerland), 86 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1941 te Munnekezijl (Kollumerland).
Beroep:
Landbouwer en veehouder

Kinderen van Ebeltje en Marten:
1 Harm de Vries, geboren op 08-12-1878 in Buitenpost. Harm is overleden.
2 Hiltje de Vries, geboren op 04-09-1880 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.1.
3 Antje de Vries, geboren op 24-02-1884 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.2.
4 Willem de Vries, geboren op 07-01-1885 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.3.
5 Trijntje de Vries, geboren op 21-10-1886 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.4.
6 Rinskje de Vries, geboren op 09-11-1888 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.5.
7 Bauke de Vries, geboren op 25-09-1890 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.6.
8 Rindert de Vries, geboren op 26-11-1893 in Buitenpost. Rindert is overleden.
9 Johannes de Vries, geboren op 30-10-1894 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.7.
10 Rindert de Vries, geboren op 06-02-1896 in Buitenpost. Volgt 1.1.2.1.4.3.8.

1.1.2.1.4.4 Minskje Kooy is geboren op 06-01-1860 in Burum (Kollumerland), dochter van Willem Boukes (Willem) Kooy en Hiltje Daniels Kiestra. Minskje is overleden. Minskje trouwde, 21 jaar oud, op 30-07-1881 in Kollum (Kollumerland) met Bartel Oedzes Radema. Bartel is geboren in Kollum (Kollumerland), zoon van Oeds Bartels Radema en Rinskje Kornelis Botma. Hij is weduwnaar van Cornelia Johanna Habbema.

Kinderen van Minskje en Bartel:
1 Hiltje Radema, geboren op 17-11-1882 in Kollum (Kollumerland). Hiltje is overleden op 04-05-1885 in Kollum (Kollumerland), 2 jaar oud.
2 Oeds Bartel Radema, geboren op 31-10-1885 in Kollum (Kollumerland). Oeds is overleden.
3 Willem Oeds Radema, geboren op 03-11-1888 in Kollum (Kollumerland). Willem is overleden.
4 Bauke Radema, geboren op 18-08-1891 in Kollum (Kollumerland). Bauke is overleden.
5 Hille Radema, geboren op 26-03-1896. Hille is overleden.

1.1.2.1.5.1 Dina Wolters is geboren op 07-11-1843 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Abel Harms Wolters en Martje Boukes (Martje) Kooy. Dina is overleden in Grootegast.
Beroepen:
dienstmeid
Landbouwer
Dina begon een relatie, 35 jaar oud, op 17-05-1879 in Grootegast met Pieter Burema, 45 jaar oud. Pieter is geboren in 1834 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Freerk Wilts Burema en Trientje Pieters Santing. Pieter is overleden in Grootegast.

1.1.2.1.5.2 Bouke Wolters is geboren op 29-08-1850 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Abel Harms Wolters en Martje Boukes (Martje) Kooy. Bouke is overleden op 04-10-1928 in Grootegast, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1928. Bouke begon een relatie met Aaltje Themmen.

1.1.2.6.1.1 Auktje Luinstra is geboren op 30-09-1845 in Ees bij Doezum, dochter van Jan Fokkes Luinstra en Ebeltje Zwerus Kooi. Auktje is overleden op 26-01-1925 in Grootegast, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1925. Auktje begon een relatie met Pieter Terpstra.

1.1.2.6.2.1 Zwerus Kooi is geboren op 28-03-1854 in Het Dorp, zoon van Willem Zwerus Kooy en Grietje Teyes Brandsma. Zwerus is overleden op 14-12-1887 in Het Dorp, 33 jaar oud. Hij is begraven te Doezum (Grootegast).
Beroep:
Landbouwer
Zwerus begon een relatie, 25 jaar oud, op 01-11-1879 in Grootegast met Grietje Meerstra, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 29-10-1857 in Hilmahuis te Visvliet, dochter van Anne Wijtzes Meerstra en Sijtske Klases Bosma. Grietje is overleden op 01-02-1944 in Stroobos, 86 jaar oud. Zij is begraven te Gerkesklooster.

Kinderen van Zwerus en Grietje:
1 Willem Azuerus Kooi, geboren op 27-09-1880 in Het Dorp. Volgt 1.1.2.6.2.1.1.
2 Anne Wietze Kooi, geboren op 25-01-1882 in Het Dorp. Anne is overleden op 26-12-1886 in Het Dorp, 4 jaar oud.
3 Magrietha Kooi, geboren op 30-03-1886 in Het Dorp. Magrietha is overleden op 09-12-1886 in Het Dorp, 8 maanden oud.
4 Zwerus Kooi, geboren op 23-02-1888 in Het Dorp. Volgt 1.1.2.6.2.1.2.

1.1.2.1.1.1.1 Derk Reitsema is geboren op 12-08-1865 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Pieter Reitsema en Ebeltje Hamming. Derk is overleden. Derk trouwde, 24 jaar oud, op 01-11-1889 in Grijpskerk met Martha de Vries, 25 jaar oud. Martha is geboren in 1864 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Jacob de Vries en Wijtske Dijkstra. Martha is overleden.

1.1.2.1.3.1.1 Martha Faber is geboren op 12-02-1870 in Sebaldeburen (Grootegast), dochter van Taeke Faber en Ebeltje Kooy. Martha is overleden op 12-11-1930 in Grootegast, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1930. Martha trouwde, 38 jaar oud, op 08-05-1908 in Marum met Jan Stol, 44 jaar oud. Jan is geboren in 1864 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Klaas Stol en Anke Top. Jan is overleden op 01-10-1934 in Grootegast, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1934. Hij is weduwnaar van Fennechien Westra (1867-1903), met wie hij trouwde op 23-07-1892 in Grootegast.

Kind van Martha en Jan:
1 Ebeltje Stol, geboren in 02-1910 in Sebaldeburen (Grootegast). Ebeltje is overleden op 21-03-1910 in Grootegast, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1910.

1.1.2.1.3.1.2 Wiebe Faber is geboren op 25-04-1871 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Taeke Faber en Ebeltje Kooy. Wiebe is overleden. Wiebe trouwde, 33 jaar oud, op 23-03-1905 in Grootegast met Geeltje Kramer, 24 jaar oud. Geeltje is geboren in 1881 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Pier Kramer en Aukje Annechina de Boerema. Geeltje is overleden.

1.1.2.1.3.1.3 Treintje Faber is geboren op 01-11-1876 in Sebaldeburen (Grootegast), dochter van Taeke Faber en Ebeltje Kooy. Treintje is overleden op 10-09-1946 in Grootegast, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1946. Treintje trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1904 in Grootegast met Jan van der Vaart, 35 jaar oud. Jan is geboren in 1869 in Doezum (Grootegast), zoon van Derk van der Vaart en Lutske Hut. Jan is overleden.

1.1.2.1.3.1.4 Geertje Faber is geboren op 12-09-1881 in Sebaldeburen (Grootegast), dochter van Taeke Faber en Ebeltje Kooy. Geertje is overleden op 11-04-1909 in Grootegast, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1909. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1906 in Marum met Foppe Veenstra, 28 jaar oud. Foppe is geboren in 1878 in Grootegast, zoon van Jan Veenstra en Grietje Hoogstra. Foppe is overleden.

1.1.2.1.3.1.5 Ebeltje Faber is geboren op 02-07-1885 in Lucaswolde (Marum), dochter van Taeke Faber en Ebeltje Kooy. Ebeltje is overleden. Ebeltje trouwde, 32 jaar oud, op 01-06-1918 in Marum met Hillebrand Brandsma, 38 jaar oud. Hillebrand is geboren in 1880 in Marum, zoon van Karst Brandsma en Fenje Gjaltema. Hillebrand is overleden.

1.1.2.1.3.2.1 Jitske Kooi is geboren op 21-05-1888 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Willem Kooy en Elsje Vaartstra. Jitske is overleden op 26-11-1971 in Lucaswolde (Marum), 83 jaar oud. Jitske trouwde, 21 jaar oud, op 26-02-1910 in Grootegast met Eise Pijl, 23 jaar oud. Eise is geboren op 23-11-1886 in Grootegast, zoon van Auke Pijl en Ettje van Hijlkema. Eise is overleden op 03-08-1978 in Lucaswolde (Marum), 91 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer

Kinderen van Jitske en Eise:
1 Ettje Pijl, geboren op 02-06-1910 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.1.
2 Willem Jacob Pijl, geboren op 04-06-1911 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.2.
3 Elsje Pijl, geboren op 12-12-1913 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.3.
4 Auke Pijl, geboren op 02-12-1918 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.4.
5 Jacoba Pijl, geboren op 02-12-1918 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.5.
6 Aafke Pijl, geboren op 07-05-1923 in Lucaswolde (Marum).
Notitie bij Aafke: Ongehuwd
Beroep:
Verpleegkundige
7 Saakje Pijl, geboren op 06-08-1925 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.6.
8 Eise Pijl, geboren op 12-09-1927 in Lucaswolde (Marum). Volgt 1.1.2.1.3.2.1.7.

Opa en Opoe Kooi fam.Kooi
6 Opa en Opoe Kooi 7 fam.Kooi
1.1.2.1.3.2.2 Jakob Kooi (afb. 6 en 7) is geboren op 05-03-1891 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Willem Kooy en Elsje Vaartstra. Jakob is overleden op 10-02-1972 in Grootegast, 80 jaar oud. Hij is begraven in 02-1972 te Lutjegast (Grootegast).
Beroep:
Boer
Religie:
Ned. Herv.
Jakob trouwde, 30 jaar oud, op 20-01-1922 in Lutjegast (Grootegast) met Bregtje Rozema, 24 jaar oud. Bregtje is geboren op 25-02-1897 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Hendrik Rozema en Sjieuke Boersma. Bregtje is overleden op 16-10-1963 in Lutjegast (Grootegast), 66 jaar oud. Zij is begraven op 21-10-1963 te Lutjegast (Grootegast).

Kinderen van Jakob en Bregtje:
1 Sjieuwke Kooi, geboren op 23-08-1922 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.2.1.
2 Willem Kooi, geboren op 31-10-1924 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.
3 Hendrik Kooi, geboren op 22-11-1926 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.2.3.
4 Else Kooi, geboren op 02-02-1932 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.2.4.

1.1.2.1.4.3.1 Hiltje de Vries is geboren op 04-09-1880 in Buitenpost, dochter van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Hiltje is overleden. Hiltje begon een relatie met J. Dijkstra.

1.1.2.1.4.3.2 Antje de Vries is geboren op 24-02-1884 in Buitenpost, dochter van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Antje is overleden. Antje begon een relatie met T.H. van Anken.

1.1.2.1.4.3.3 Willem de Vries is geboren op 07-01-1885 in Buitenpost, zoon van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Willem is overleden. Willem begon een relatie met D. Tilma.

1.1.2.1.4.3.4 Trijntje de Vries is geboren op 21-10-1886 in Buitenpost, dochter van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Trijntje is overleden. Trijntje begon een relatie met J. Tilma.

1.1.2.1.4.3.5 Rinskje de Vries is geboren op 09-11-1888 in Buitenpost, dochter van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Rinskje is overleden. Rinskje begon een relatie met IJ. K. de Boer.

1.1.2.1.4.3.6 Bauke de Vries is geboren op 25-09-1890 in Buitenpost, zoon van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Bauke is overleden. Bauke begon een relatie met I. de Haan.

1.1.2.1.4.3.7 Johannes de Vries is geboren op 30-10-1894 in Buitenpost, zoon van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Johannes is overleden. Johannes begon een relatie met J. Riemersma.

1.1.2.1.4.3.8 Rindert de Vries is geboren op 06-02-1896 in Buitenpost, zoon van Marten H. de Vries en Ebeltje Kooy. Rindert is overleden. Rindert begon een relatie met A. Idema.

1.1.2.6.2.1.1 Willem Azuerus Kooi is geboren op 27-09-1880 in Het Dorp, zoon van Zwerus Kooi en Grietje Meerstra. Willem is overleden op 27-02-1960 in Utrecht, 79 jaar oud.
Beroep:
koopman
Willem:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 31-10-1901 in Stroobos met Anna Jans Pel, 21 jaar oud. Anna is geboren op 25-07-1880 in Stroobos. Anna is overleden op 17-07-1915 in Heerenveen, 34 jaar oud.
(2) begon een relatie, 39 jaar oud, op 27-05-1920 in Huizum met Anna Catharina Idzerda, 32 jaar oud. Anna is geboren op 02-07-1887 in Huizum. Anna is overleden op 16-06-1977 in ´s - Gravenhage, 89 jaar oud.

Kinderen van Willem en Anna:
1 Margaretha Eveline Kooi, geboren op 17-02-1903 in Stroobos. Volgt 1.1.2.6.2.1.1.1.
2 Jan Kooi, geboren op 07-02-1907 in Stroobos. Volgt 1.1.2.6.2.1.1.2.
Kind van Willem en Anna:
1 Jacoba Kooi, geboren op 17-06-1921 in Huizum. Volgt 1.1.2.6.2.1.1.3.

1.1.2.6.2.1.2 Zwerus Kooi is geboren op 23-02-1888 in Het Dorp, zoon van Zwerus Kooi en Grietje Meerstra. Zwerus is overleden op 07-06-1955 in Groningen, 67 jaar oud.
Beroepen:
Veehouder
Wethouder voor de ARP in de gemeente Grootegast
Zwerus begon een relatie met Gerritje Brouwer. Gerritje is geboren op 24-04-1887 in Dokkum, dochter van Oeds Brouwer en Jantje Oberman. Gerritje is overleden op 18-01-1966 in Groningen, 78 jaar oud.

Kinderen van Zwerus en Gerritje:
1 Anne Wietze Kooi, geboren op 13-05-1911 in Het Dorp. Anne is overleden op 21-05-1924 in Het Dorp, 13 jaar oud.
2 Jantje Kooi, geboren op 16-05-1912 in Het Dorp. Jantje is overleden.
3 Grietje Kooi, geboren op 23-06-1915 in Het Dorp. Volgt 1.1.2.6.2.1.2.1.
4 Catharina Kooi, geboren op 03-08-1917 in Het Dorp. Volgt 1.1.2.6.2.1.2.2.
5 Sijtske Kooi, geboren op 13-11-1919 in Het Dorp. Sijtske is overleden op 25-11-1919 in Het Dorp, 12 dagen oud.
6 Oeds Kooi, geboren op 08-05-1924 in Het Dorp. Volgt 1.1.2.6.2.1.2.3.

1.1.2.1.3.2.1.1 Ettje Pijl is geboren op 02-06-1910 in Lucaswolde (Marum), zoon van Eise Pijl en Jitske Kooi. Ettje is overleden op 28-03-1976 in Marum, 65 jaar oud. Ettje trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1934 in Marum met Wietske Scheper, 27 jaar oud. Wietske is geboren op 11-03-1907 in Grootegast. Wietske is overleden op 17-02-1983 in Marum, 75 jaar oud.

1.1.2.1.3.2.1.2 Willem Jacob Pijl is geboren op 04-06-1911 in Lucaswolde (Marum), zoon van Eise Pijl en Jitske Kooi. Willem is overleden op 06-01-1984 in Lucaswolde (Marum), 72 jaar oud.
Beroep:
Veehouder
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1939 in Kollum (Kollumerland) met Grietje de Boer, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 31-07-1916 in Zwagerveen. Grietje is overleden op 13-02-1983 in Lucaswolde (Marum), 66 jaar oud.

1.1.2.1.3.2.1.3 Elsje Pijl is geboren op 12-12-1913 in Lucaswolde (Marum), dochter van Eise Pijl en Jitske Kooi. Elsje is overleden op 28-10-1983 in Grootegast, 69 jaar oud. Elsje trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1938 in Marum met Willem van Slooten, 27 jaar oud. Willem is geboren op 20-01-1911 in Lutjegast (Grootegast). Willem is overleden op 22-03-1983 in Grootegast, 72 jaar oud.
Beroep:
Veehouder

1.1.2.1.3.2.1.4 Auke Pijl is geboren op 02-12-1918 in Lucaswolde (Marum), zoon van Eise Pijl en Jitske Kooi.
Beroep:
Veehouder
Auke trouwde, 30 jaar oud, op 06-04-1949 in Marum met Doekeline Euwema, 26 jaar oud. Doekeline is geboren op 19-02-1923 in Doezum (Grootegast).

1.1.2.1.3.2.1.5 Jacoba Pijl is geboren op 02-12-1918 in Lucaswolde (Marum), dochter van Eise Pijl en Jitske Kooi. Jacoba trouwde met J.W. van der Werf. J.W. is geboren op 08-11-1917.

1.1.2.1.3.2.1.6 Saakje Pijl is geboren op 06-08-1925 in Lucaswolde (Marum), dochter van Eise Pijl en Jitske Kooi. Saakje trouwde met J. Tillema.

1.1.2.1.3.2.1.7 Eise Pijl is geboren op 12-09-1927 in Lucaswolde (Marum), zoon van Eise Pijl en Jitske Kooi.
Beroep:
Veehouder
Eise trouwde met C. Tolsma.

Klaas&Sjieuwke
8 Klaas&Sjieuwke
1.1.2.1.3.2.2.1 Sjieuwke Kooi (afb. 8) is geboren op 23-08-1922 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Jakob Kooi en Bregtje Rozema.
Religie:
Ned. Herv.
Sjieuwke trouwde, 32 jaar oud, op 22-10-1954 in Grootegast met Klaas Kraaijenga, 39 jaar oud. Klaas is geboren op 26-11-1914 in Opende, zoon van Anne Kraaijenga en Renske Aaltje Herder. Klaas is overleden in 2004 in Opende, 90 jaar oud. Hij is begraven te Opende.
Beroep:
Postbode

Kind van Sjieuwke en Klaas:
1 Bregtje Kraaijenga, geboren op 22-11-1956 in Opende.
Beroep:
Kleuterjuf

kinderen Kooi 1947_trouwfoto Luinge_Kooi 1990_W Kooi Annechien Luinge kinderen Luinge dhr_Mw_Kooi
9 kinderen Kooi 10 1947_trouwfoto Luinge_Kooi 11 1990_W Kooi 12 Annechien Luinge 13 kinderen Luinge 14 dhr_Mw_Kooi
1.1.2.1.3.2.2.2 Willem Kooi (afb. 9 t/m 11) is geboren op 31-10-1924 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Jakob Kooi en Bregtje Rozema. Hij is gedoopt op 10-05-1925 in Lutjegast (Grootegast). Willem is overleden op 03-09-2005 om 20:30 in Nijmegen, 80 jaar oud (oorzaak: Leukemie). Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-2005. Hij is gecremeerd op 08-09-2005 te Beuningen.
Beroep:
Servicemonteur
Religie:
Ned. Herv.
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 04-07-1947 in Grootegast met Annechien (Annie) Luinge (afb. 12 t/m 14), 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-07-1947 in Lutjegast (Grootegast). Annie is geboren op 04-09-1920 in Yde (Vries), dochter van Johannes Luinge en Berentien Tolner. Annie is overleden op 11-06-2006 om 21:00 in Nijmegen, 85 jaar oud (oorzaak: Hartstilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-2006. Zij is gecremeerd op 16-06-2006 te Beuningen.
Religie:
Ned. Herv.

Kinderen van Willem en Annie:
1 Jakob (Jaap) Kooi, geboren op 22-02-1948 om 01:00 in Grootegast. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.1.
2 Johannes (Johan) Kooi, geboren op 01-03-1953 om 10:10 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.2.
3 Hendrik Else (Henk) Kooi, geboren op 05-08-1954 om 06:45 in Sabaldeburen. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.3.
4 Gerrit Klaas (Gerrit) Kooi, geboren op 03-03-1956 om 17:05 in Grootegast. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.4.
5 Else (Else) Kooi, geboren op 14-10-1958 om 22:55 in Grootegast. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.5.

Hendrik&Maaike oom Hendrik
15 Hendrik&Maaike 16 oom Hendrik
1.1.2.1.3.2.2.3 Hendrik Kooi (afb. 15 en 16) is geboren op 22-11-1926 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Jakob Kooi en Bregtje Rozema. Hendrik is overleden op 10-01-1988 in Gorredijk, 61 jaar oud (oorzaak: Longkanker). Hij is begraven op 14-01-1988 te Grijpskerk.
Beroepen:
Boer
concierge scholengemeenschap
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 26-03-1956 in Grijpskerk met Maaike Zuidema, 26 jaar oud. Maaike is geboren op 01-10-1929 in Grijpskerk, dochter van Anne Zuidema en Tietje Visser.

Kinderen van Hendrik en Maaike:
Titia Kooi
17 Titia Kooi
1 Titia (Tietje) Kooi (afb. 17), geboren op 18-03-1960 in Lutjegast (Grootegast). Tietje is overleden op 25-08-1989 in Nijland, 29 jaar oud (oorzaak: Borstkanker). Zij is begraven op 30-08-1989 te Grijpskerk.
Beroep:
Winkelbediende
2 Jakob Kooi, geboren op 09-04-1963 in Lutjegast (Grootegast).

Else&Nel 2000_E Kooi
18 Else&Nel 19 2000_E Kooi
1.1.2.1.3.2.2.4 Else Kooi (afb. 18 en 19) is geboren op 02-02-1932 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Jakob Kooi en Bregtje Rozema. Else is overleden op 14-09-2001 in Los Altos (USA), 69 jaar oud (oorzaak: Kanker). Hij is begraven op 04-10-2001 te Lutjegast (Grootegast).
Notitie bij Else: Dr.h.c. Else Kooi is een scheikundige die bekend is geworden door zijn werk aan de transistortechnologie en als adjunct directeur van het Philips NatLab.
Else Kooi studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen ging hij in 1956 werken bij het Philips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven aan transistortechnologie. In 1966 vond hij LOCal Oxydation of Silicon (LOCOS) uit, een efficiŽnte methode voor het maken van onderlinge isolaties tussen de transistoren op ťťn chip welke wordt gebruikt in elk modern Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) IC.
Vanaf 1975 tot 1979 was hij adjunctdirecteur van het NatLab met onder zijn verantwoordelijkheid een aantal chemische groepen. In 1979 is hij met het oprichten van de Philips Research Laboratories Sunnyvale in Silicon Valley verhuisd naar CaliforniŽ en keerde daarmee terug tot de IC-technologie.
Else Kooi is de naamgever van de jaarlijkse Else Kooi Prijs voor onderzoekers of belangrijke initiatiefnemers voor de Nederlandse halfgeleiderindustrie. Hij ontving in 2000 een eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft.

Beroep:
chemicus
Religie:
Ned. Herv.
Else trouwde, 27 jaar oud, op 18-08-1959 in Niekerk (Oldekerk) met Cornelia Aletta (Nel) Liefting, 23 jaar oud. Nel is geboren op 18-04-1936 in Molkwerum, dochter van Gerrit Jacobus Johan Liefting en Andriesa HenriŽtte Maria (Jet) Six Dijkstra.

Kinderen van Else en Nel:
1 Jacob Willem (Wim) Kooi, geboren op 12-07-1960 in Geldrop. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.4.1.
2 Gerrit Johan (Gerard) Kooi, geboren op 12-07-1960 in Geldrop. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.4.2.
3 Frank Leonard (Frank) Kooi, geboren op 26-01-1962 in Geldrop.
Beroep:
Wetenschappelijk medewerker
4 Marjon Aletta (Marjon) Kooi, geboren op 14-05-1964 in Geldrop. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.4.3.

1.1.2.6.2.1.1.1 Margaretha Eveline Kooi is geboren op 17-02-1903 in Stroobos, dochter van Willem Azuerus Kooi en Anna Jans Pel. Margaretha is overleden op 14-10-1950 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Margaretha begon een relatie, 31 jaar oud, op 05-07-1934 in Buitenpost met Hepke Wouda, 51 jaar oud. Hepke is geboren op 19-12-1882 in Surhuisterveen. Hepke is overleden op 22-05-1976 in Drachten, 93 jaar oud.
Beroep:
machinist zuivelfabriek Surhuisterveen

Kinderen van Margaretha en Hepke:
1 Jan Wouda, geboren op 14-03-1935 in Surhuisterveen. Jan is overleden op 17-10-1960 in Naarden, 25 jaar oud.
2 Anna Tjitske Wouda, geboren op 12-02-1942 in Surhuisterveen.

1.1.2.6.2.1.1.2 Jan Kooi is geboren op 07-02-1907 in Stroobos, zoon van Willem Azuerus Kooi en Anna Jans Pel. Jan is overleden op 21-07-1967 in Leeuwarden, 60 jaar oud.
Beroep:
makelaar
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 27-03-1931 in Leeuwarden met Baukje de Vries, 22 jaar oud. Baukje is geboren op 08-09-1908 in Garijp. Baukje is overleden op 25-02-1966 in Leeuwarden, 57 jaar oud.

Kinderen van Jan en Baukje:
1 Willem Azuerus Kooi, geboren op 27-09-1931 in Leeuwarden. Volgt 1.1.2.6.2.1.1.2.1.
2 Jurjen Harmen Kooi, geboren op 10-09-1934 in Leeuwarden. Volgt 1.1.2.6.2.1.1.2.2.

1.1.2.6.2.1.1.3 Jacoba Kooi is geboren op 17-06-1921 in Huizum, dochter van Willem Azuerus Kooi en Anna Catharina Idzerda. Jacoba begon een relatie met Jan Faber. Jan is geboren op 21-09-1917 in Schipluiden, zoon van Willem Faber en Geesien Bakker.
Beroep:
Vertegenwoordiger buitenland KLM

Kinderen van Jacoba en Jan:
1 Willem Jan Thoornee Faber, geboren op 28-08-1947 in Utrecht.
2 Geziena Rudolphia Faber, geboren op 26-05-1949 in Utrecht.
3 Frans Jan Faber, geboren op 31-10-1954 in Rangoon (Birma).

1.1.2.6.2.1.2.1 Grietje Kooi is geboren op 23-06-1915 in Het Dorp, dochter van Zwerus Kooi en Gerritje Brouwer. Grietje trouwde, 34 jaar oud, op 07-06-1950 met Haaye Minnema, 32 jaar oud. Haaye is geboren op 02-09-1917 in Buitenpost, zoon van Hendrik Minnema en Wimke Vaatstra.
Beroep:
Notaris

Kind van Grietje en Haaye:
1 Hendrik Klaas Minnema, geboren op 25-05-1951 in Groningen.

1.1.2.6.2.1.2.2 Catharina Kooi is geboren op 03-08-1917 in Het Dorp, dochter van Zwerus Kooi en Gerritje Brouwer. Catharina begon een relatie met Aristide (Harry) Moretti. Harry is geboren op 08-12-1910 in Le Prese (ItaliŽ). Harry is overleden op 05-05-1989 in Eureka (USA), 78 jaar oud.
Beroep:
koopman

Kinderen van Catharina en Harry:
1 Stephen Moretti, geboren op 02-01-1948 in Redwood city (USA).
2 Geraldine Moretti, geboren op 19-07-1950 in Redwood city (USA).
3 Ronald Moretti, geboren op 30-07-1955 in Redwood city (USA).
4 Janette Moretti, geboren op 03-05-1957 in Eureka (USA).

1.1.2.6.2.1.2.3 Oeds Kooi is geboren op 08-05-1924 in Het Dorp, zoon van Zwerus Kooi en Gerritje Brouwer.
Beroep:
Rector vrije leergangen te Amsterdam
Oeds trouwde, 30 jaar oud, op 09-07-1954 in Amsterdam met Jantje Willemina Huising, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 09-05-1929 in Bussum, dochter van Elzo Huising en Antje Wedeven.

Kinderen van Oeds en Jantje:
1 Annette Kooi, geboren op 31-08-1955 in Amsterdam.
2 Gerrit Kooi, geboren op 29-01-1958 in Amsterdam.
3 Zwerus Willem Kooi, geboren op 13-07-1962 in Amsterdam.

Jaap en Liesbeth
20 Jaap en Liesbeth
1.1.2.1.3.2.2.2.1 Jakob (Jaap) Kooi (afb. 20) is geboren op 22-02-1948 om 01:00 in Grootegast, zoon van Willem Kooi en Annechien (Annie) Luinge. Hij is gedoopt op 06-06-1948 in Lutjegast (Grootegast).
Beroep:
Administratief medewerker
Religie:
Ned. Herv.
Jaap trouwde, 22 jaar oud, op 20-08-1970 in Nijmegen met Anna Elisabeth (Liesbeth) Albrecht, 23 jaar oud. Liesbeth is geboren op 27-01-1947 in Nijmegen, dochter van Karel Albrecht en Hendrika Smit.

Kinderen van Jaap en Liesbeth:
1 Ernst Willem Albrecht (Erwin) Kooi, geboren op 20-01-1972 in Zwolle. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.1.1.
2 Athur Edward Alexander (Alexander) Kooi, geboren op 18-09-1974 in Nijmegen.

1.1.2.1.3.2.2.2.2 Johannes (Johan) Kooi is geboren op 01-03-1953 om 10:10 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Willem Kooi en Annechien (Annie) Luinge. Hij is gedoopt op 19-04-1953 in Lutjegast (Grootegast).
Religie:
Ned. Herv.
Johan trouwde, 28 jaar oud, op 24-09-1981 met Geertruida Wilhelmina Huberdina (Gerrie) Litjes, 29 jaar oud. Gerrie is geboren op 06-11-1951 in Weurt, dochter van Martinus A. Litjes en Petronella H. de Wildt.

Kind van Johan en Gerrie:
1 Koen Kooi, geboren op 28-12-1982 in Apeldoorn. Volgt 1.1.2.1.3.2.2.2.2.1.

Henk
21 Henk
1.1.2.1.3.2.2.2.3 Hendrik Else (Henk) Kooi (afb. 21) is geboren op 05-08-1954 om 06:45 in Sabaldeburen, zoon van Willem Kooi en Annechien (Annie) Luinge. Hij is gedoopt op 19-09-1954 in Sebaldeburen (Grootegast).
Beroep:
vanaf 01-04-1994     Plaatsingmonteur (Eigenaar van HEKO-TECH)
Religie:
Ned. Herv.
Henk trouwde, 27 jaar oud, op 27-08-1981 in Bemmel met Antoinette Stoffels, 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 08-05-2006 in Lingewaard (Scheiding). Antoinette is geboren op 03-05-1960 in Lochem, dochter van Antonius S. Stoffels en Petronella G.M. Weynenberg.

Kinderen van Henk en Antoinette:
Rianne
22 Rianne
1 Rianne Kooi (afb. 22), geboren op 23-01-1987 in Nijmegen. Zij is gedoopt in Nijmegen. Rianne is overleden op 31-01-1987 in Nijmegen, 8 dagen oud (oorzaak: Hartafwijking). Zij is gecremeerd op 04-02-1987 te Beuningen.
2 Joost Kooi, geboren op 26-08-1988 in Beuningen. Hij is gedoopt in Beuningen.

Gerrit_2005 Verloofd
23 Gerrit_2005 24 Verloofd
1.1.2.1.3.2.2.2.4 Gerrit Klaas (Gerrit) Kooi (afb. 23 en 24) is geboren op 03-03-1956 om 17:05 in Grootegast, zoon van Willem Kooi en Annechien (Annie) Luinge. Bij de geboorte was Gerrit 53 cm. lang. Hij is gedoopt op 17-06-1956 in Sabaldeburen.
Beroepen:
van 01-12-1974 tot 31-08-2006     Rijksambtenaar (Douane)
vanaf 01-09-2006     Rijksambtenaar (Belastingdienst)
Religie:
Ned. Herv.
Gerrit trouwde, 46 jaar oud, op 31-05-2002 in Heumen met Mathilda Theodora Antonia Maria (Tilly) van HuŽt, 46 jaar oud, nadat zij op 24-03-2002 in Beuningen in ondertrouw zijn gegaan. Tilly is geboren op 14-06-1955 om 19:00 in Pannerden, dochter van Gerardus Johannes (Gerrit) van HuŽt en Mathilda Wilhelmina Bernadina (Tilly) Grob. Zij is gedoopt op 15-06-1955 in Pannerden.
Religie:
RK

else
25 else
1.1.2.1.3.2.2.2.5 Else (Else) Kooi (afb. 25) is geboren op 14-10-1958 om 22:55 in Grootegast, zoon van Willem Kooi en Annechien (Annie) Luinge. Hij is gedoopt op 01-02-1959 in Doezum (Grootegast).
Beroep:
Rijksambtenaar (Douane)
Religie:
Ned. Herv.
Else:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 22-02-1991 in Venlo met Hubertine Petronella Johanna (Tinneke) Aerts, 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 22-02-1998 in Venlo (Scheiding). Tinneke is geboren op 15-09-1967 in Blerick, dochter van Johan Bernhard Aerts en Johanna Wilhelmina Maria Fleuren.
Religie:
RK
(2) ging samenwonen, 41 jaar oud, op 01-11-1999 in Wijchen met Aaltje Oortwijn, 38 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 01-03-2005 in Wijchen. Aaltje is geboren op 07-11-1960.

1.1.2.1.3.2.2.4.1 Jacob Willem (Wim) Kooi is geboren op 12-07-1960 in Geldrop, zoon van Else Kooi en Cornelia Aletta (Nel) Liefting. Wim trouwde, 26 jaar oud, op 07-02-1987 in Manila (Philippines) met Helen Fabella Hellen Famadico, 23 jaar oud. Helen is geboren op 06-12-1963 in Manila (Philippines).

Kind van Wim en Helen:
1 David Willem Kooi, geboren op 22-04-1997 in Pasadena, Calif. (USA).

1.1.2.1.3.2.2.4.2 Gerrit Johan (Gerard) Kooi is geboren op 12-07-1960 in Geldrop, zoon van Else Kooi en Cornelia Aletta (Nel) Liefting. Gerard trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1987 in Menlo Park, Calif. (USA) met LaVerne Patricia (Laverne) Hudginson, 42 jaar oud. Laverne is geboren op 06-?-1945.

1.1.2.1.3.2.2.4.3 Marjon Aletta (Marjon) Kooi is geboren op 14-05-1964 in Geldrop, dochter van Else Kooi en Cornelia Aletta (Nel) Liefting.
Beroep:
Verpleegkundige
Marjon trouwde in Utrecht met Theo Boer.

1.1.2.6.2.1.1.2.1 Willem Azuerus Kooi is geboren op 27-09-1931 in Leeuwarden, zoon van Jan Kooi en Baukje de Vries.
Beroep:
makelaar - taxateur
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 13-02-1957 in Leeuwarden met Grietje Beuneker, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 25-04-1933 in Leeuwarden.

Kinderen van Willem en Grietje:
1 Grietje Kooi, geboren op 12-08-1957 in Leeuwarden.
2 Baukje Kooi, geboren op 26-04-1961 in Leeuwarden.
3 Jan Willem Kooi, geboren op 17-12-1963 in Leeuwarden.
4 Lammert Kooi, geboren op 14-08-1967 in Leeuwarden.

1.1.2.6.2.1.1.2.2 Jurjen Harmen Kooi is geboren op 10-09-1934 in Leeuwarden, zoon van Jan Kooi en Baukje de Vries.
Beroep:
civiel ingenieur projectontwikkelaar
Jurjen trouwde, 29 jaar oud, op 22-08-1964 in Made met Christianne Jophine Maas, 26 jaar oud. Christianne is geboren op 17-01-1938 in Breda.

Kinderen van Jurjen en Christianne:
1 Julia Jacqueline Kooi, geboren op 12-01-1966 in Delft.
2 Baukje Wijtske Kooi, geboren op 04-07-1967 in Leeuwarden.
3 Xander Koene Kooi, geboren op 29-11-1969 in Leeuwarden.

1.1.2.1.3.2.2.2.1.1 Ernst Willem Albrecht (Erwin) Kooi is geboren op 20-01-1972 in Zwolle, zoon van Jakob (Jaap) Kooi en Anna Elisabeth (Liesbeth) Albrecht. Erwin trouwde, 32 jaar oud, in 2004 in Ede met Willeke J. Moleman, 37 jaar oud. Willeke is geboren op 30-10-1967.

1.1.2.1.3.2.2.2.2.1 Koen Kooi is geboren op 28-12-1982 in Apeldoorn, zoon van Johannes (Johan) Kooi en Geertruida Wilhelmina Huberdina (Gerrie) Litjes. Koen begon een relatie met Nynke Zandstra.

Index (460 personen)

Geertje (~12-03-1727) [Dochter van 1]
Hiltje (~14-10-1728) [Dochter van 1]
NN (*1727) [Zoon van 1]
Pieter (~17-08-1738) [Zoon van 1]
Willem (~29-11-1744) [Zoon van 1]
Aerts, Hubertine Petronella Johanna (*15-09-1967) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.5]
Aerts, Johan Bernhard [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.2.5]
Albrecht, Anna Elisabeth (*27-01-1947) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.1]
Albrecht, Karel [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.2.1]
Alders, Imke [Schoonmoeder van 1.1.2.1.2]
Anken, T.H. van [Partner van 1.1.2.1.4.3.2]
Appelhof, Gerrit Jan (*30-09-1953) [Zoon van 1.1.2.6.3]
Appelhof, Gerrit Jans [Schoonvader van 1.1.2.6.3]
Appelhof, Jan Gerrits (*27-12-1818, †20-12-1888) [Partner van 1.1.2.6.3]
Bakker, Geesien [Schoonmoeder van 1.1.2.6.2.1.1.3]
Beuneker, Grietje (*25-04-1933) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1.2.1]
Blau, Woutertje [Schoonmoeder van 1.1.2.9.1]
Boer, Doeke Idses de [Schoonvader van 1.1.2.2]
Boer, Fokke de [Schoonvader van 1.1.2.9.1]
Boer, Fokke de (*19-04-1848, †24-07-1856) [Zoon van 1.1.2.9.1]
Boer, Fokke de (*28-10-1857, †10-05-1863) [Zoon van 1.1.2.9.1]
Boer, Grietje de (*31-07-1916, †13-02-1983) [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.2]
Boer, IJ. K. de [Partner van 1.1.2.1.4.3.5]
Boer, Renschtje de (*18-01-1846, †18-06-1862) [Dochter van 1.1.2.9.1]
Boer, Sjoerdje Barelds de [Schoonmoeder van 1.1.2.6.2]
Boer, Theo [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.4.3]
Boer, Tjebbe Fokkes de (*07-07-1821, †12-12-1858) [Partner van 1.1.2.9.1]
Boer, Trijntje Doekes de (*05-09-1787, †20-07-1852) [Partner van 1.1.2.2]
Boer, Willem de (*28-10-1855) [Zoon van 1.1.2.9.1]
Boer, Woutertje de (*29-03-1850) [Kind van 1.1.2.9.1]
Boerema, Aukje Annechina de [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.2]
Boersma, Aukje Wijtzes (*25-08-1774, †13-03-1858) [Schoonmoeder van 1.1.2.6.1]
Boersma, Derk Meertens (~15-03-1770, †09-04-1836)
Boersma, Hinke Alderts (†20-03-1860) [Schoonmoeder van 1.1.2.7]
Boersma, Sjieuke (*20-05-1870, †04-07-1940) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2]
Boonstra, Trientje Klasens [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1]
Bosma, Sijtske Klases (†06-12-1861) [Schoonmoeder van 1.1.2.6.2.1]
Botma, Rinskje Kornelis [Schoonmoeder van 1.1.2.1.4.4]
Boukes, Antje (*09-09-1781) [Dochter van 1.1.1]
Boukes, Cornelis (*18-07-1773) [Zoon van 1.1.1]
Boukes, Menschein (~1680, †>31-03-1762) [Schoonmoeder van 1.1.1]
Boukes, Trijntje [Dochter van 1.1.1]
Brandsma, Grietje Teyes (*11-06-1825, †04-02-1897) [Partner van 1.1.2.6.2]
Brandsma, Hillebrand (*1880) [Partner van 1.1.2.1.3.1.5]
Brandsma, Karst [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.5]
Brandsma, Teye Wytzes [Schoonvader van 1.1.2.6.2]
Brouwer, Gerritje (*24-04-1887, †18-01-1966) [Partner van 1.1.2.6.2.1.2]
Brouwer, Oeds (*1853, †1929) [Schoonvader van 1.1.2.6.2.1.2]
Burema, Freerk Wilts [Schoonvader van 1.1.2.1.5.1]
Burema, Pieter (*1834) [Partner van 1.1.2.1.5.1]
Derks, Tjeetske (~07-02-1723, †1766) [Schoonmoeder van 1.1.2]
Dijk, Johannes van (*27-10-1788, †08-12-1860)
Dijkstra, J. [Partner van 1.1.2.1.4.3.1]
Dijkstra, Wijtske [Schoonmoeder van 1.1.2.1.1.1.1]
Doornbos, Ebeltje Jans [Schoonmoeder van 1.1.2.6]
Egberts, Kornelis [Schoonvader van 1.1.1.1]
Euwema, Doekeline (*19-02-1923) [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.4]
Faber, Bouke (*30-09-1878, †01-10-1878) [Zoon van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Ebeltje (*02-07-1885) [Nummer 1.1.2.1.3.1.5]
Faber, Frans Jan (*31-10-1954) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.1.3]
Faber, Geertje (*12-09-1881, †11-04-1909) [Nummer 1.1.2.1.3.1.4]
Faber, Geziena Rudolphia (*26-05-1949) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.1.3]
Faber, Jacob (*19-05-1872) [Zoon van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Jan (*21-09-1917) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1.3]
Faber, Klaas (*28-07-1887) [Zoon van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Martha (*12-02-1870, †12-11-1930) [Nummer 1.1.2.1.3.1.1]
Faber, Pieter (*09-10-1874) [Zoon van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Stientje (*30-10-1879) [Dochter van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Taeke (*14-02-1843, †04-08-1933) [Partner van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Treintje (*01-11-1876, †10-09-1946) [Nummer 1.1.2.1.3.1.3]
Faber, Wiebe (*25-04-1871) [Nummer 1.1.2.1.3.1.2]
Faber, Wiebe Pieters [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1]
Faber, Willem (*04-10-1885) [Schoonvader van 1.1.2.6.2.1.1.3]
Faber, Willem Jan Thoornee (*28-08-1947) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.1.3]
Famadico, Helen Fabella Hellen (*06-12-1963) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.4.1]
Fleuren, Johanna Wilhelmina Maria [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.2.5]
Fokkes, Wipke [Schoonmoeder van 1.1.2.1]
Folkersma, Bouke (*10-02-1871) [Zoon van 1.1.2.1.7]
Folkersma, Johannes Wiemers (*05-02-1826, †04-12-1895) [Partner van 1.1.2.1.7]
Folkersma, Sapke (*11-02-1863) [Dochter van 1.1.2.1.7]
Folkersma, Stientje (*07-05-1858) [Dochter van 1.1.2.1.7]
Folkersma, Wiemer (*09-01-1853) [Zoon van 1.1.2.1.7]
Folkersma, Wiemer Johannes [Schoonvader van 1.1.2.1.7]
Freriks, Antie
Geltes, Maaike [Schoonmoeder van 1.1.2.8]
Gerbens, Aaltje [Partner van 1]
Gjaltema, Fenje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.5]
Grob, Mathilda Wilhelmina Bernadina (*09-01-1922, †27-04-1983) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.2.4]
Haan, I. de [Partner van 1.1.2.1.4.3.6]
Haan, Jannes Hessel de (*1837) [Partner van 1.1.2.1.1.1]
Haan, Louw de [Schoonvader van 1.1.2.1.1.1]
Habbema, Cornelia Johanna
Hamming, Bouke (*11-09-1845, †03-11-1919) [Nummer 1.1.2.1.1.3]
Hamming, Derk Jans (*10-02-1813) [Partner van 1.1.2.1.1]
Hamming, Ebeltje (*16-05-1836, †13-07-1886) [Nummer 1.1.2.1.1.1]
Hamming, Iebeltje Hindriks (*1790, †25-12-1856) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.1] [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3]
Hamming, Jan Derks [Schoonvader van 1.1.2.1.1] [Schoonvader van 1.1.2.1.3]
Hamming, Jan Derks (*07-01-1840, †12-12-1860) [Zoon van 1.1.2.1.1]
Hamming, Martha Jans (*14-07-1814, †08-12-1891) [Partner van 1.1.2.1.3]
Hamming, Stientje (*24-10-1837, †13-10-1915) [Nummer 1.1.2.1.1.2]
Hamming, Wipke (*02-03-1843) [Dochter van 1.1.2.1.1]
Hamming, Wipke Dirks (*13-07-1848, †18-02-1850) [Dochter van 1.1.2.1.1]
Hantumeruitburen, Grietje Jacobs van [Schoonmoeder van 1.1.2.3]
Harkema, Harmannus (*03-08-1810, †17-12-1899) [Partner van 1.1.2.1.2]
Harkema, Jan Hermannus [Schoonvader van 1.1.2.1.2]
Hazenberg, Aafke (*09-02-1858) [Dochter van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Anne Willems (*11-03-1818, †05-08-1883) [Partner van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Antje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.4.2]
Hazenberg, Jan (*26-11-1862, †31-03-1863) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Jan (*25-04-1867) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Meint (*21-08-1860) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Pieter (*02-01-1854) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Rense (*20-12-1855) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Renske (*27-05-1865) [Dochter van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Willem (*24-10-1849) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Willem Pieters [Schoonvader van 1.1.2.6.4]
Hazenberg, Zwerus (*24-09-1851) [Zoon van 1.1.2.6.4]
Herder, Renske Aaltje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.1]
Hijlkema, Ettje van (*1864, †16-01-1896) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.1]
Hoogstra, Grietje [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.4]
Houten, Klaas Menzes van [Schoonvader van 1.1.1.1.1.1]
Houten, Menze Klaassens van (*08-06-1806) [Partner van 1.1.1.1.1.1]
Hudginson, LaVerne Patricia (*06-?-1945) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.4.2]
Huising, Elzo (*11-06-1890, †03-03-1956) [Schoonvader van 1.1.2.6.2.1.2.3]
Huising, Jantje Willemina (*09-05-1929) [Partner van 1.1.2.6.2.1.2.3]
Hut, Lutske [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.3]
HuŽt, Gerardus Johannes van (*09-11-1918, †18-01-1985) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.2.4]
HuŽt, Mathilda Theodora Antonia Maria van (*14-06-1955) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.4]
Idema, A. [Partner van 1.1.2.1.4.3.8]
Idzerda, Anna Catharina (*02-07-1887, †16-06-1977) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1]
IJwes, Bauke (~08-06-1708, †<05-04-1791) [Partner van 1.1.1]
Jans, Eet (*1740, †19-04-1751) [Zoon van 1.1]
Jans, Willem (*1700, †1744) [Nummer 1]
Julles, IJwe (~1680, †<1723) [Schoonvader van 1.1.1]
Kamminga, Albert (*23-01-1864) [Zoon van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Bein (*22-08-1866, †21-12-1871) [Zoon van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Bein (*21-05-1881, †23-04-1882) [Zoon van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Bein Oebeles [Schoonvader van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Ebeltje (*25-11-1883) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Edsje (*18-01-1887, †19-01-1887) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Hiltje (*23-01-1868) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Pieter (*29-10-1837) [Partner van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Rikstje (*29-01-1879) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Sjoertje (*06-03-1874) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Stientje (*28-09-1876) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Wietske (*08-01-1873) [Dochter van 1.1.2.1.4.1]
Kamminga, Willem (*09-07-1870) [Zoon van 1.1.2.1.4.1]
Kiestra, Daniel Jans [Schoonvader van 1.1.2.1.4]
Kiestra, Hiltje Daniels (*25-02-1819, †24-04-1898) [Partner van 1.1.2.1.4]
Kiestra, Jan Daniels [Schoonvader van 1.1.2.6]
Kiestra, Rinskje Jans (*25-02-1792, †01-08-1861) [Partner van 1.1.2.6]
Kits, Geeske Tjebbes (*12-02-1797, †20-07-1852) [Partner van 1.1.2.2]
Kooi, Anne Wietze (*25-01-1882, †26-12-1886) [Zoon van 1.1.2.6.2.1]
Kooi, Anne Wietze (*13-05-1911, †21-05-1924) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.2]
Kooi, Annette (*31-08-1955) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.2.3]
Kooi, Athur Edward Alexander (*18-09-1974) [Zoon van 1.1.2.1.3.2.2.2.1]
Kooi, Baukje (*26-04-1961) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.1.2.1]
Kooi, Baukje Wijtske (*04-07-1967) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.1.2.2]
Kooi, Catharina (*03-08-1917) [Nummer 1.1.2.6.2.1.2.2]
Kooi, David Willem (*22-04-1997) [Zoon van 1.1.2.1.3.2.2.4.1]
Kooi, Ebeltje Zwerus (*24-03-1818, †08-02-1896) [Nummer 1.1.2.6.1]
Kooi, Else (*02-02-1932, †14-09-2001) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.4]
Kooi, Else (*14-10-1958) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.5]
Kooi, Ernst Willem Albrecht (*20-01-1972) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.1.1]
Kooi, Frank Leonard (*26-01-1962) [Zoon van 1.1.2.1.3.2.2.4]
Kooi, Gerrit (*29-01-1958) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.2.3]
Kooi, Gerrit Johan (*12-07-1960) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.4.2]
Kooi, Gerrit Klaas (*03-03-1956) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.4]
Kooi, Grietje (*23-06-1915) [Nummer 1.1.2.6.2.1.2.1]
Kooi, Grietje (*12-08-1957) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.1.2.1]
Kooi, Hendrik (*22-11-1926, †10-01-1988) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.3]
Kooi, Hendrik Else (*05-08-1954) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.3]
Kooi, Jacob Boukes (*25-03-1817, †23-01-1877) [Nummer 1.1.2.1.3]
Kooi, Jacob Willem (*12-07-1960) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.4.1]
Kooi, Jacoba (*17-06-1921) [Nummer 1.1.2.6.2.1.1.3]
Kooi, Jakob (*05-03-1891, †10-02-1972) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2]
Kooi, Jakob (*22-02-1948) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.1]
Kooi, Jakob (*09-04-1963) [Zoon van 1.1.2.1.3.2.2.3]
Kooi, Jan (*07-07-1849, †25-08-1849) [Zoon van 1.1.2.1.3]
Kooi, Jan (*07-02-1907, †21-07-1967) [Nummer 1.1.2.6.2.1.1.2]
Kooi, Jan Willem (*17-12-1963) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.1.2.1]
Kooi, Jantje (*16-05-1912) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.2]
Kooi, Jitske (*21-05-1888, †26-11-1971) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1]
Kooi, Johannes (*01-03-1953) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.2]
Kooi, Joost (*26-08-1988) [Zoon van 1.1.2.1.3.2.2.2.3]
Kooi, Julia Jacqueline (*12-01-1966) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.1.2.2]
Kooi, Jurjen Harmen (*10-09-1934) [Nummer 1.1.2.6.2.1.1.2.2]
Kooi, Koen (*28-12-1982) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2.2.1]
Kooi, Lammert (*14-08-1967) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.1.2.1]
Kooi, Magrietha (*30-03-1886, †09-12-1886) [Dochter van 1.1.2.6.2.1]
Kooi, Margaretha Eveline (*17-02-1903, †14-10-1950) [Nummer 1.1.2.6.2.1.1.1]
Kooi, Marjon Aletta (*14-05-1964) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.4.3]
Kooi, Oeds (*08-05-1924) [Nummer 1.1.2.6.2.1.2.3]
Kooi, Rianne (*23-01-1987, †31-01-1987) [Dochter van 1.1.2.1.3.2.2.2.3]
Kooi, Sijtske (*13-11-1919, †25-11-1919) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.2]
Kooi, Sjieuwke (*23-08-1922) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.1]
Kooi, Titia (*18-03-1960, †25-08-1989) [Dochter van 1.1.2.1.3.2.2.3]
Kooi, Willem (*31-10-1924, †03-09-2005) [Nummer 1.1.2.1.3.2.2.2]
Kooi, Willem Azuerus (*27-09-1880, †27-02-1960) [Nummer 1.1.2.6.2.1.1]
Kooi, Willem Azuerus (*27-09-1931) [Nummer 1.1.2.6.2.1.1.2.1]
Kooi, Wipke Boukes (*27-10-1814, †09-08-1865) [Nummer 1.1.2.1.2]
Kooi, Xander Koene (*29-11-1969) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.1.2.2]
Kooi, Zwerus (*28-03-1854, †14-12-1887) [Nummer 1.1.2.6.2.1]
Kooi, Zwerus (*23-02-1888, †07-06-1955) [Nummer 1.1.2.6.2.1.2]
Kooi, Zwerus Willem (*13-07-1962) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.2.3]
Kooij, Geertien Jans (*28-07-1742, †28-06-1817) [Nummer 1.1.1]
Kooy, Bauke (*20-06-1863, †30-03-1883) [Zoon van 1.1.2.1.4]
Kooy, Bauke Willems (~17-03-1776, †<1812) [Zoon van 1.1.2]
Kooy, Bouke (*01-08-1845, †21-04-1870) [Zoon van 1.1.2.1.3]
Kooy, Bouke (*23-10-1850, †04-10-1858) [Zoon van 1.1.2.1.4]
Kooy, Bouke Jans (*03-01-1831) [Zoon van 1.1.2.2]
Kooy, Bouke Willems (*27-09-1778, †23-11-1858) [Nummer 1.1.2.1]
Kooy, Daniel (*23-08-1853, †25-07-1854) [Zoon van 1.1.2.1.4]
Kooy, Daniel (*26-06-1855, †31-08-1855) [Zoon van 1.1.2.1.4]
Kooy, Derk Willems (~13-06-1790, †29-08-1871) [Nummer 1.1.2.7]
Kooy, Ebeltje (*20-10-1847, †18-10-1921) [Nummer 1.1.2.1.3.1]
Kooy, Ebeltje (*20-11-1856, †05-03-1897) [Nummer 1.1.2.1.4.3]
Kooy, Eeuwe Willems (~18-12-1785, †03-09-1819) [Nummer 1.1.2.5]
Kooy, Eeuwkje Euwes (*25-02-1820, †>1879) [Nummer 1.1.2.5.1]
Kooy, Epke (*05-02-1819, †22-06-1838) [Dochter van 1.1.1.1.1]
Kooy, Froukje Boukes (*15-02-1827, †17-03-1914) [Nummer 1.1.2.1.7]
Kooy, Geertje Jans (*15-07-1792, †<1810) [Dochter van 1.1.1.1]
Kooy, Geertje Willems (~14-06-1795, †16-08-1871) [Nummer 1.1.2.8]
Kooy, Geesina (*09-10-1814, †26-01-1885) [Nummer 1.1.1.1.1.1]
Kooy, Geeske Kornelis (*01-12-1822, †27-12-1873) [Nummer 1.1.2.9.1]
Kooy, Gerrit Willems (~13-01-1793, †<1812) [Zoon van 1.1.2]
Kooy, Idsert Jans (~02-01-1823) [Zoon van 1.1.2.2]
Kooy, IJtje Willems (~29-02-1784, †12-07-1863) [Nummer 1.1.2.4]
Kooy, Jan (*14-03-1823, †08-11-1845) [Zoon van 1.1.1.1.1]
Kooy, Jan (*14-07-1849, †20-06-1917) [Zoon van 1.1.2.1.3]
Kooy, Jan Boukes (~04-03-1768, †11-05-1810) [Nummer 1.1.1.1]
Kooy, Jan Boukes (*21-01-1824, †10-01-1895) [Nummer 1.1.2.1.6]
Kooy, Jan Willems (~04-05-1780, †27-12-1831) [Nummer 1.1.2.2]
Kooy, Janke Zwerus (*03-12-1825, †16-02-1914) [Nummer 1.1.2.6.4]
Kooy, Jetske Jans (*06-06-1811) [Dochter van 1.1.2.2]
Kooy, Kornelis Jans (~26-01-1794, †13-05-1850) [Nummer 1.1.1.1.1]
Kooy, Kornelis Willems (~21-05-1797, †06-08-1866) [Nummer 1.1.2.9]
Kooy, Martje Boukes (*03-10-1821, †12-07-1875) [Nummer 1.1.2.1.5]
Kooy, Menschtje Boukes (*26-06-1812, †17-12-1875) [Nummer 1.1.2.1.1]
Kooy, Menschtje Kornelis (*14-02-1827, †09-03-1903) [Dochter van 1.1.2.9]
Kooy, Menske Jans (*02-05-1806) [Dochter van 1.1.2.2]
Kooy, Menske Zwerus (*29-12-1823, †16-02-1896) [Nummer 1.1.2.6.3]
Kooy, Minskje (*06-01-1860) [Nummer 1.1.2.1.4.4]
Kooy, Pieter Jans (~16-04-1832) [Zoon van 1.1.2.2]
Kooy, Renstje (*09-01-1843, †21-01-1843) [Dochter van 1.1.2.1.4]
Kooy, Renstje (*16-09-1844, †04-03-1905) [Nummer 1.1.2.1.4.1]
Kooy, Stientje (*23-06-1847, †24-04-1898) [Nummer 1.1.2.1.4.2]
Kooy, Stientje (*20-12-1852, †02-04-1853) [Dochter van 1.1.2.1.3]
Kooy, Tjeitske Jans (*22-10-1808) [Kind van 1.1.2.2]
Kooy, Tjitske Willems (~20-01-1782, †17-09-1868) [Nummer 1.1.2.3]
Kooy, Willem (*22-06-1856, †08-04-1932) [Nummer 1.1.2.1.3.2]
Kooy, Willem (*06-01-1873, †14-07-1873) [Zoon van 1.1.2.1.6]
Kooy, Willem Boukes (*11-08-1819, †29-01-1896) [Nummer 1.1.2.1.4]
Kooy, Willem Jans (~18-05-1744, †17-06-1828) [Nummer 1.1.2]
Kooy, Willem Kornelis (*25-10-1830, †19-06-1854) [Zoon van 1.1.2.9]
Kooy, Willem Zwerus (*02-06-1820, †16-07-1888) [Nummer 1.1.2.6.2]
Kooy, Zwerus Willems (~06-07-1788, †06-02-1869) [Nummer 1.1.2.6]
Kornelis, Epke (~18-09-1768, †08-12-1842) [Partner van 1.1.1.1]
Kraaijenga, Anne [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.1]
Kraaijenga, Bregtje (*22-11-1956) [Dochter van 1.1.2.1.3.2.2.1]
Kraaijenga, Klaas (*26-11-1914, †2004) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.1]
Kramer, Geeltje (*1881) [Partner van 1.1.2.1.3.1.2]
Kramer, Pier [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.2]
Kuipers, Maaike (*08-08-1831)
Liefting, Cornelia Aletta (*18-04-1936) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.4]
Liefting, Gerrit Jacobus Johan (*05-05-1910, †08-03-2005) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.4]
Lippes, Uitje [Schoonvader van 1.1.1]
Litjes, Geertruida Wilhelmina Huberdina (*06-11-1951) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.2]
Litjes, Martinus A. [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.2.2]
Lubbers, Antje [Schoonmoeder van 1.1.1]
Luinge, Annechien (*04-09-1920, †11-06-2006) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2]
Luinge, Johannes (*19-06-1888, †19-05-1982) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.2]
Luinstra, Auktje (*30-09-1845, †26-01-1925) [Nummer 1.1.2.6.1.1]
Luinstra, Fokke Pieters (~10-02-1768, †16-05-1835) [Schoonvader van 1.1.2.6.1]
Luinstra, Jan Fokkes (*07-01-1818, †01-01-1877) [Partner van 1.1.2.6.1]
Luinstra, Renske (*10-11-1857) [Dochter van 1.1.2.6.1]
Maas, Christianne Jophine (*17-01-1938) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1.2.2]
Meerstra, Anne Wijtzes (*05-09-1822, †16-02-1895) [Schoonvader van 1.1.2.6.2.1]
Meerstra, Grietje (*29-10-1857, †01-02-1944) [Partner van 1.1.2.6.2.1]
Minnema, Haaye (*02-09-1917) [Partner van 1.1.2.6.2.1.2.1]
Minnema, Hendrik (*30-08-1889, †06-12-1974) [Schoonvader van 1.1.2.6.2.1.2.1]
Minnema, Hendrik Klaas (*25-05-1951) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.2.1]
Moleman, Willeke J. (*30-10-1967) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.1.1]
Moretti, Aristide (*08-12-1910, †05-05-1989) [Partner van 1.1.2.6.2.1.2.2]
Moretti, Geraldine (*19-07-1950) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.2.2]
Moretti, Janette (*03-05-1957) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.2.2]
Moretti, Ronald (*30-07-1955) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.2.2]
Moretti, Stephen (*02-01-1948) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.2.2]
Oberman, Jantje (*1853, †1901) [Schoonmoeder van 1.1.2.6.2.1.2]
Olthof, Anke [Schoonmoeder van 1.1.2.1.6]
Oortwijn, Aaltje (*07-11-1960) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.5]
Pel, Anna Jans (*25-07-1880, †17-07-1915) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1]
Piers, Frietes (*1832) [Partner van 1.1.2.1.1.2]
Piers, Willem Liewes [Schoonvader van 1.1.2.1.1.2]
Pieters, Aeltien [Partner van 1]
Pijl, Aafke (*07-05-1923) [Dochter van 1.1.2.1.3.2.1]
Pijl, Auke [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.1]
Pijl, Auke (*02-12-1918) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.4]
Pijl, Eise (*23-11-1886, †03-08-1978) [Partner van 1.1.2.1.3.2.1]
Pijl, Eise (*12-09-1927) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.7]
Pijl, Elsje (*12-12-1913, †28-10-1983) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.3]
Pijl, Ettje (*02-06-1910, †28-03-1976) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.1]
Pijl, Jacoba (*02-12-1918) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.5]
Pijl, Saakje (*06-08-1925) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.6]
Pijl, Willem Jacob (*04-06-1911, †06-01-1984) [Nummer 1.1.2.1.3.2.1.2]
Post, Gezine Hindriks [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1]
Pultrum, Dieuwke Jacobs (*11-01-1787, †14-11-1862) [Partner van 1.1.2.7]
Pultrum, Jakob Jurjens (†05-02-1858) [Schoonvader van 1.1.2.7]
Radema, Bartel Oedzes [Partner van 1.1.2.1.4.4]
Radema, Bauke (*18-08-1891) [Zoon van 1.1.2.1.4.4]
Radema, Hille (*26-03-1896) [Kind van 1.1.2.1.4.4]
Radema, Hiltje (*17-11-1882, †04-05-1885) [Dochter van 1.1.2.1.4.4]
Radema, Oeds Bartel (*31-10-1885) [Zoon van 1.1.2.1.4.4]
Radema, Oeds Bartels [Schoonvader van 1.1.2.1.4.4]
Radema, Willem Oeds (*03-11-1888) [Zoon van 1.1.2.1.4.4]
Reitsema, Derk (*12-08-1865) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1]
Reitsema, Dirk (*11-05-1859, †08-06-1865) [Zoon van 1.1.2.1.1.1]
Reitsema, Pieter (*1834, †21-02-1867) [Partner van 1.1.2.1.1.1]
Reitsema, Simon Martens [Schoonvader van 1.1.2.1.1.1]
Riddersma, Rnskjen Binderts [Schoonmoeder van 1.1.2.1.4]
Riemersma, J. [Partner van 1.1.2.1.4.3.7]
Rijskamp, Verdina Douwes [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5]
Rinsma, Wijtske Pieters [Schoonmoeder van 1.1.2.1.4.1]
Rozema, Bregtje (*25-02-1897, †16-10-1963) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2]
Rozema, Hendrik (*09-03-1859, †25-10-1943) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2]
Ruurds, Wijtske [Schoonmoeder van 1.1.1.1]
Saaksema, Grietje Timens (*1790, †29-03-1813) [Schoonmoeder van 1.1.2.5]
Saaksma, Pieter Timens [Schoonvader van 1.1.2.8]
Saaksma, Pieter Timens (*24-02-1825) [Zoon van 1.1.2.8]
Saaksma, Timen Pieters (*23-03-1805, †30-04-1836) [Partner van 1.1.2.8]
Santing, Trientje Pieters [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.1]
Schaaf, Sijtske van der [Schoonmoeder van 1.1.2.1.1.1]
Scheeringa, Antje Willems (*22-08-1798, †12-10-1868) [Partner van 1.1.2.5]
Scheeringa, Willem Dootjes (*02-12-1764, †17-01-1841) [Schoonvader van 1.1.2.5]
Scheper, Wietske (*11-03-1907, †17-02-1983) [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.1]
Siegers, Bouwe [Schoonvader van 1.1.2.3]
Sikkema, Jittske Elzes (*18-10-1818, †10-05-1897) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2]
Sikkema, Wijke [Partner van 1.1.2.1.1.3]
Sipkes, Harke Sipkes [Schoonvader van 1.1.2.9]
Sipkes, Renske Harkes (~18-08-1793, †17-09-1858) [Partner van 1.1.2.9]
Sipkes, Stijntje Harkes [Schoonmoeder van 1.1.2.6.3]
Six Dijkstra, Andriesa HenriŽtte Maria (*12-06-1899, †28-09-1961) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.4]
Slooten, Willem van (*20-01-1911, †22-03-1983) [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.3]
Smit, Hendrika [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.2.1]
Steursma, Anke Jans (*19-11-1812) [Dochter van 1.1.2.4]
Steursma, Anke Jans (*10-11-1816) [Dochter van 1.1.2.4]
Steursma, Jan Romkes (~1786, †24-07-1828) [Partner van 1.1.2.4]
Steursma, Menstje Jans (~02-11-1814) [Dochter van 1.1.2.4]
Steursma, Pieter Jans (*13-03-1820) [Zoon van 1.1.2.4]
Steursma, Romtje (*18-02-1818) [Kind van 1.1.2.4]
Steursma, Tjitske Jans (*11-02-1822) [Dochter van 1.1.2.4]
Steursma, Tjitske Jans (*27-07-1825) [Dochter van 1.1.2.4]
Steursma, Willem Jans (*01-12-1811) [Zoon van 1.1.2.4]
Stoffels, Antoinette (*03-05-1960) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.3]
Stoffels, Antonius S. [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.2.3]
Stol, Ebeltje (*?-02-1910, †21-03-1910) [Dochter van 1.1.2.1.3.1.1]
Stol, Jan (*1864, †01-10-1934) [Partner van 1.1.2.1.3.1.1]
Stol, Klaas [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.1]
Swijrts, Grietje (~1720, †>1767) [Partner van 1.1]
Terpstra, Pieter [Partner van 1.1.2.6.1.1]
Themmen, Aaltje [Partner van 1.1.2.1.5.2]
Tiemens, Klaaske Bartelds [Schoonmoeder van 1.1.2.1.1.1]
Tillema, J. [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.6]
Tilma, D. [Partner van 1.1.2.1.4.3.3]
Tilma, J. [Partner van 1.1.2.1.4.3.4]
Tolner, Berentien (*11-02-1892, †22-11-1984) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.2]
Tolsma, C. [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.7]
Top, Anke [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.1.1]
Tuinstra, Tjiske Edges [Schoonmoeder van 1.1.2.2]
Uitjes, Pieter (*1744) [Partner van 1.1.1]
Vaart, Derk van der [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.3]
Vaart, Jan van der (*1869) [Partner van 1.1.2.1.3.1.3]
Vaartstra, Elsje (*26-01-1852, †03-10-1918) [Partner van 1.1.2.1.3.2]
Vaatstra, Kornelis Gooitsens (*26-11-1808, †23-04-1854) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2]
Vaatstra, Wimke (*13-05-1891, †12-09-1974) [Schoonmoeder van 1.1.2.6.2.1.2.1]
Valks, Geeske [Schoonmoeder van 1.1.2.9]
Veen, Jeltje Meinderts van der [Schoonmoeder van 1.1.2.5.1]
Veenstra, Foppe (*1878) [Partner van 1.1.2.1.3.1.4]
Veenstra, Jan [Schoonvader van 1.1.2.1.3.1.4]
Visser, Jan Christoffer [Schoonvader van 1.1.1.1.1]
Visser, Marijke Jans (*11-10-1794, †30-11-1843) [Partner van 1.1.1.1.1]
Visser, Tietje (*27-05-1905, †11-11-1983) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.3]
Vries, Antje de (*24-02-1884) [Nummer 1.1.2.1.4.3.2]
Vries, Bauke de (*25-09-1890) [Nummer 1.1.2.1.4.3.6]
Vries, Baukje de (*08-09-1908, †25-02-1966) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1.2]
Vries, Harm de (*08-12-1878) [Zoon van 1.1.2.1.4.3]
Vries, Harm Rinderts de (*09-10-1809, †03-12-1880) [Schoonvader van 1.1.2.1.4.3]
Vries, Hiltje de (*04-09-1880) [Nummer 1.1.2.1.4.3.1]
Vries, Jacob de [Schoonvader van 1.1.2.1.1.1.1]
Vries, Johannes de (*30-10-1894) [Nummer 1.1.2.1.4.3.7]
Vries, Marten H. de (*29-10-1854, †03-05-1941) [Partner van 1.1.2.1.4.3]
Vries, Martha de (*1864) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1]
Vries, Rindert de (*26-11-1893) [Zoon van 1.1.2.1.4.3]
Vries, Rindert de (*06-02-1896) [Nummer 1.1.2.1.4.3.8]
Vries, Rinskje de (*09-11-1888) [Nummer 1.1.2.1.4.3.5]
Vries, Saapke Sjoerds de [Schoonmoeder van 1.1.2.1.7]
Vries, Sara Thomas de [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.1]
Vries, Trijntje de (*21-10-1886) [Nummer 1.1.2.1.4.3.4]
Vries, Willem de (*07-01-1885) [Nummer 1.1.2.1.4.3.3]
Wedeven, Antje (*25-05-1887, †02-11-1979) [Schoonmoeder van 1.1.2.6.2.1.2.3]
Weg, Adriaantje van der (*19-10-1860) [Kind van 1.1.2.5.1]
Weg, Albert van der (*19-03-1843) [Zoon van 1.1.2.5.1]
Weg, Albert Hessels van der (†22-02-1827) [Schoonvader van 1.1.2.5.1]
Weg, Anje van der (*27-09-1844) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weg, Fedderik van der (*15-08-1846) [Zoon van 1.1.2.5.1]
Weg, Grietje van der (*11-03-1849) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weg, Ieuwe van der (*27-12-1838) [Zoon van 1.1.2.5.1]
Weg, Iewkje van der (*23-06-1862, †21-08-1871) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weg, Jeltje van der (*31-12-1837, †03-01-1838) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weg, Jeltje van der (*03-12-1840) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weg, Johannes van der (*11-03-1859, †25-10-1879) [Zoon van 1.1.2.5.1]
Weg, Meindert van der (*15-05-1864) [Zoon van 1.1.2.5.1]
Weg, Meindert Alberts van der (*17-12-1810, †27-07-1879) [Partner van 1.1.2.5.1]
Weg, Stientje van der (*01-03-1854) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weg, Trijntje van der (*19-11-1851) [Dochter van 1.1.2.5.1]
Weide, Bouwe van der (*05-10-1812) [Zoon van 1.1.2.3]
Weide, Durkje van der (*1825) [Kind van 1.1.2.3]
Weide, Grietje van der (*23-09-1815) [Dochter van 1.1.2.3]
Weide, Jan Bouwes van der (~28-09-1790, †21-04-1862) [Partner van 1.1.2.3]
Weide, Menschtje van der (*26-12-1809) [Dochter van 1.1.2.3]
Weide, Willem van der (*06-04-1819) [Zoon van 1.1.2.3]
Werf, Antje petrus van der (*14-10-1818, †24-12-1891) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.4.3]
Werf, J.W. van der (*08-11-1917) [Partner van 1.1.2.1.3.2.1.5]
Westra, Fennechien (*1867, †04-06-1903)
Westra, Hiltje (*09-04-1871, †07-08-1872) [Dochter van 1.1.2.1.4.2]
Westra, Hiltje (*20-11-1872) [Dochter van 1.1.2.1.4.2]
Westra, Jan [Schoonvader van 1.1.2.1.4.2]
Westra, Jan (*14-10-1868) [Zoon van 1.1.2.1.4.2]
Westra, Korneliske Jans [Schoonmoeder van 1.1.2.1.1.2]
Westra, Pieter (*28-09-1839, †08-02-1877) [Partner van 1.1.2.1.4.2]
Westra, Stientje (*08-02-1877) [Dochter van 1.1.2.1.4.2]
Westra, Willem (*08-02-1877) [Zoon van 1.1.2.1.4.2]
Weynenberg, Petronella G.M. [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.2.3]
Wieringa, Aafke Meints [Schoonmoeder van 1.1.2.6.4]
Wildt, Petronella H. de [Schoonmoeder van 1.1.2.1.3.2.2.2.2]
Willems, Jan (~1720, †>1767) [Nummer 1.1]
Wolters, Abel Harms (*1813) [Partner van 1.1.2.1.5]
Wolters, Bouke (*10-06-1841) [Zoon van 1.1.2.1.5]
Wolters, Bouke (*29-08-1850, †04-10-1928) [Nummer 1.1.2.1.5.2]
Wolters, Dina (*07-11-1843) [Nummer 1.1.2.1.5.1]
Wolters, Froukje (*08-01-1862) [Dochter van 1.1.2.1.5]
Wolters, Jacob (*06-09-1859) [Zoon van 1.1.2.1.5]
Wolters, Lambert (*08-03-1848) [Zoon van 1.1.2.1.5]
Wolters, Lambertus (*15-09-1852) [Zoon van 1.1.2.1.5]
Wolters, Lammert Jans [Schoonvader van 1.1.2.1.5]
Wolters, Menke (*19-01-1855) [Dochter van 1.1.2.1.5]
Wolters, Stijntje (*22-09-1845) [Dochter van 1.1.2.1.5]
Wolters, Vraukje (*19-01-1856) [Dochter van 1.1.2.1.5]
Wolters, Wipke (*13-09-1858) [Dochter van 1.1.2.1.5]
Wouda, Anna Tjitske (*12-02-1942) [Dochter van 1.1.2.6.2.1.1.1]
Wouda, Hepke (*19-12-1882, †22-05-1976) [Partner van 1.1.2.6.2.1.1.1]
Wouda, Jan (*14-03-1935, †17-10-1960) [Zoon van 1.1.2.6.2.1.1.1]
Zandstra, Nynke [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.2.2.1]
Zetsma, Jacob Reinders (*1747, †21-09-1825) [Schoonvader van 1.1.2.1]
Zetsma, Stientje Jacobs (*23-03-1786, †04-10-1858) [Partner van 1.1.2.1]
Zijlstra, Menschtje Boukes (~13-10-1754, †06-12-1818) [Partner van 1.1.2]
Zuidema, Anne (*24-05-1906, †01-05-1978) [Schoonvader van 1.1.2.1.3.2.2.3]
Zuidema, Maaike (*01-10-1929) [Partner van 1.1.2.1.3.2.2.3]
Zwaag, Grietje van der (*29-07-1840, †24-03-1875) [Partner van 1.1.2.1.6]
Zwaag, Lammert Geeles van der [Schoonvader van 1.1.2.1.6]

 

Start | van HUET | Bronnen | Genealogie | Fotoalbum | Feedback

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 04-08-2007 17:51 door Gerrit Kooi